Til forsiden

Stærke smertestillende lægemidler til personer med demens

Behandling med stærke smertestillende lægemidler (opioder) kan være problematisk til ældre med demens, da lægemidlerne har en sløvende virkning og kan bidrage til at svække det kognitive funktionsniveau. 

Inden man påbegynder en eventuel behandling med stærke smertestillende lægemidler til ældre med demens, bør man afveje fordele og ulemper ved behandlingen. På den ene side kan opioider som nævnt bidrage til den kognitive svækkelse. På den anden side har vi som behandlere en etisk forpligtigelse til at sørge for, at ældre med demens er tilstrækkeligt smertedækket. Kroniske smerter er blandt andet forbundet med nedsat livskvalitet og forringelse af arbejdshukommelse og andre kognitive funktioner.

Betegnelsen ’stærke smertestillende lægemidler’ refererer til både stærke opioidagonister (fx buprenorhpin, fentanyl) og svagere opioidagonister (fx tramadol).

Forbrug af opioder

Med hensyn til anvendelsen af stærke smertestillende lægemidler til ældre registreret med en demensdiagnose har et dansk registerstudie fra 2015 kortlagt forbruget i år 2010. Samlet set var 32 % af ældre med en demensdiagnose på et tidspunkt i løbet af 2010 i behandling med opioider. Andelen af ældre med en demensdiagnose i behandling med opioider var væsentligt højere for beboere i plejebolig (37,8 %) end for hjemmeboende (27,5 %). 

Læs om de lægemidler, der typisk bruges til behandling af demens, her.

Senest opdateret: 19. juni 2019