Til forsiden

Varighed og ophør af behandling med kolinesterasehæmmere

Som anført i Sundhedsstyrelsens kliniske retningslinje for demens er det vanskeligt at formulere generelle anbefalinger for varigheden af behandling med kolinesterasehæmmere. 

Varighed og ophør af behandling med kolinesterasehæmmere afhænger blandt andet af, hvornår i sygdomsforløbet behandling indledes samt af hvor hurtigt demenssygdommen udvikler sig (progressionshastigheden) hos den enkelte patient. Der mangler langtidsstudier på området, selv om et studie fra 2012 tyder på, at effekten af donepezil kan vare udover 12 måneder.  Behandlingen bør følges løbende hos den enkelte patient, så man kan vurdere effekt og bivirkninger.

Seponering

Ophør med brug af kolinesterasehæmmere (seponering) bør foretages ved uacceptable bivirkninger, og seponering bør overvejes, hvis der hersker tvivl om effekten af behandlingen. Beslutningen vedrørende seponering bør baseres på en samlet klinisk vurdering og ikke alene på baggrund af kognitive test, der generelt ikke er klinisk anvendelige ved meget svær demens.

Den kliniske effekt af demenslægemidler forsvinder få uger efter seponering. Opfølgning efter seponering bør derfor ske inden for ca. fire uger, fx ved samtale med en primær omsorgsperson, der også opfordres til at kontakte den behandlende læge, hvis personens praktiske funktionsevne aftager hurtigt eller der kommer flere eller sværere psykiske eller adfærdsmæssige symptomer inden for de første fire uger. 

Senest opdateret: 28. maj 2019