Til forsiden

Bivirkninger ved demenslægemidler

Ifølge Sundhedsstyrelsens kliniske retningslinje for demens oplever et sted mellem 15 % og 78 % af patienter i behandling med kolinesterasehæmmere bivirkninger. 

De hyppigste bivirkninger ved kolinesterasehæmmere, der ses hos ca. 10 % af patienterne, er kvalme, opkastninger og diarré (gastrointestinale gener). Også mareridt og lægkramper kan forekomme. Bivirkninger er dosisafhængige og optræder mest de første dage til uger efter start af behandlingen.

Memantin har færre bivirkninger end kolinesterasehæmmere. De hyppigste bivirkninger ved memantin er uro (agitation), døsighed, hallucinationer, hovedpine, konfusion, svimmelhed, forstoppelse (obstipation), urinvejsinfektion, forhøjet blodtryk (hypertension) og fald. 

Senest opdateret: 28. maj 2019