Til forsiden

Effekt af memantin ved vaskulær demens

Der foreligger to randomiserede kontrollerede kliniske forsøg (RCT), der sammenligner virkningen af memantin med placebo på det kognitive funktionsniveau ved vaskulær demens målt ved hjælp af den kognitive del af Alzheimer’s Disease Assessment Scale (ADAS-cog). 

Memantin har en signifikant, om end beskeden gavnlig effekt på den kognitive funktion.

Virkningen af memantin på patientens generelle tilstand/det globale funktionsniveau målt ved hjælp af Clinician’s Interview Based Assessment of Change-Plus (CIBIC plus) er undersøgt i et enkelt studie, der ikke finder nogen effekt.

Effekt af memantin versus placebo på kognition og generel tilstand

Effektmål
Antal studier i meta-analyse
Samlet deltagerantal
Effekt
95 % konfidensinterval
Reference
ADAS-cog
2
826
WMD -1,86
-2,79 til -0,94
Kavirajan 2007
CIBIC-plus
1
288
Peto OR 1,34
0,85 til 2,15
Senest opdateret: 28. maj 2019