Til forsiden

Effekt af kolinesterasehæmmere ved vaskulær demens

Effekten af de tre kolinesterasehæmmere donepezil, galantamin og rivastigmin på vaskulær demens er undersøgt i seks randomiserede kontrollerede kliniske forsøg (RCT) publiceret i perioden 2002 til 2006.

Kognitiv funktion

Der foreligger seks studier (RCT), der sammenligner virkningen af kolinesterasehæmmere med placebo på det kognitive funktionsniveau ved vaskulær demens målt ved hjælp af den kognitive del af Alzheimer’s Disease Assessment Scale (ADAS-cog). Alle tre kolinesterasehæmmere har en signifikant, om end beskeden gavnlig effekt på den kognitive funktion. For donepezils vedkommende ses en mulig dosis-responssammenhæng. Studierne er finansieret af medicinalfirmaer.

Effekt af kolinesterasehæmmere versus placebo på ADAS-cog

Lægemiddel 
Dosis
Antal studier i meta-analyse
Samlet deltagerantal
Weighted mean difference
95 % konfidensinterval
Reference
Donepezil
5 mg
3
1.743
-1,15
-1,65 til -0,64
Kavirajan 2007
10 mg
2
763
-2,17
-2,98 til -1,35
Galantamin
24 mg
2
966
-1,60
-2,39 til -0,80
Rivastigmin
12 mg
1
1.511
-1,10
-2,15 til -0,05

 

Generel tilstand

Der foreligger fem studier (RCT), der sammenligner virkningen af kolinesterasehæmmere med placebo på patientens generelle tilstand/det globale funktionsniveau målt ved hjælp af henholdsvis the Clinician’s Interview Based Assessment of Change-Plus (CIBIC plus) eller the Clinician’s Global Impression of Change (CGIC). Donepezil 5 mg, men ikke 10 mg, har en signifikant, om end beskeden gavnlig effekt på den generelle tilstand. Der ses ingen effekt af galantamin eller rivastigmin på det globale funktionsniveau. Studierne er finansieret af medicinalfirmaer.

Effekt af kolinesterasehæmmere versus placebo på CIBIC-plus eller CGIC

Lægemiddel 
Dosis
Antal studier i meta-analyse
Samlet deltagerantal
Peto odds ratio
95 % konfidensinterval
Reference
Donepezil
5 mg
2
786
1,51
1,11 til 2,07
Kavirajan 2007
10 mg
2
785
1,19
0,88 til 1,62
Galantamin
24 mg
2
942
1,07
0,80 til 1,44
Rivastigmin
12 mg
1
649
1,04
0,76 til 1,44

 

Praktisk funktionsevne

Der forligger fem studier, der sammenligner virkningen af kolinesterasehæmmere med placebo på den praktiske funktionsevne i hverdagen. Studierne anvender forskellige metoder til måling af praktisk funktionsevne, hvilket vanskeliggør sammenligning på tværs af studierne. Efter standardisering af scores fra forskellige ADL-skalaer finder en meta-analyse dog en signifikant, om end lille effekt af donepezil 5 mg på funktionsevnen (-0,13 standardafvigelser [95 % konfidensinterval -0,23 til -0,03]).

Effekten af donepezil 10 mg er undersøgt i to studier med AD Functional Assessment and Change Scale (ADFACS). En meta-analyse af de to studier finder en signifikant, men lille, effekt af donepezil 10 mg på den praktiske funktionsevne (-0,95 ADFACS point [95 % konfidensinterval -1,74 til -0,16]). Der er ikke påvist effekt af galantamin eller rivastigmin på den praktiske funktionsevne ved vaskulær demens. Studierne er finansieret af medicinalfirmaer.

Adfærd

Der foreligger to studier, der sammenligner virkningen af galantamin med placebo, og ét studie, der sammenligner virkningen af rivastigmin med placebo på psykiske symptomer og adfærdsforstyrrelser målt ved hjælp af Neuropsychiatric Inventory (NPI-10). Ingen af de tre studier viser signifikante effekter på psykiske symptomer og adfærdsforstyrrelser ved vaskulær demens. Studierne er finansieret af medicinalfirmaer.

Senest opdateret: 28. maj 2019