Til forsiden

Effekt af memantin ved Parkinsons sygdom og Lewy body demens

Effekten af memantin på demens ved Parkinsons sygdom og Lewy body demens er undersøgt i tre randomiserede kontrollerede kliniske forsøg (RCT) publiceret i årene 2009 til 2010.

Kognitiv funktion

Der foreligger to små studier (RCT), der sammenligner virkningen af memantin med placebo på det kognitive funktionsniveau ved demens ved Parkinsons sygdom eller Lewy body demens målt ved hjælp af Mini-Mental Status Examination (MMSE). Deltagerne i begge studier havde demens i let til moderat grad. En meta-analyse på tværs af studierne viser ingen effekt af memantin på den kognitive funktion. Der er så vidt vides ikke lavet studier af effekten af memantin på demens i moderat til svær grad ved Parkinsons sygdom og Lewy body sygdom. Studierne er finansieret af medicinalfirmaer.

Praktisk funktionsevne

Der foreligger et studie (RCT) fra 2009, der sammenligner virkningen af memantin med placebo på den praktiske funktionsevne i hverdagen målt ved hjælp af the Disability Assessment for Dementia (DAD) samt en RCT fra 2010, der anvender Alzheimer's Disease Consortium Study Activities of Daily Living Inventory (ADCS-ADL) som effektmål. Ingen af de to studier finder nogen virkning af memantin på den praktiske funktionsevne. Studierne er finansieret af medicinalfirmaer.

Generel tilstand

Der foreligger to studier (RCT), der sammenligner virkningen af memantin med placebo på patientens generelle tilstand/det globale funktionsniveau målt ved hjælp af the Clinician’s Global Impression of Change (CGIC). En meta-analyse på tværs af studierne viser en signifikant, om end beskeden gavnlig effekt på den generelle tilstand. Studierne er finansieret af medicinalfirmaer.

Adfærd

Der foreligger tre studier, der sammenligner virkningen af memantin med placebo på psykiske symptomer og adfærdsforstyrrelser målt ved hjælp af Neuropsychiatric Inventory (NPI-12). En meta-analyse på tværs af studierne viser ingen sikker virkning af memantin på symptomerne. Studierne er finansieret af medicinalfirmaer.

Effekt af memantin versus placebo på kognition, funktionsevne, m.v.

Effektmål
Antal studier i meta-analyse
Samlet deltagerantal
Mean difference
95 % konfidensinterval
Reference
MMSE
2
88
0,45
-2,76 til 3,66
Wang 2015
CGIC
2
253
-0,40
-0,77 til -0,03
NPI-12
3
277
-0,15
-0,38 til 0,09
Senest opdateret: 28. maj 2019