Til forsiden

Behandling af mild cognitive impairment

Kolinesterasehæmmere sænker ikke risikoen for at udvikle demens væsentligt, hvis man i forvejen har mild cognitive impairment (MCI). Kolinesterasehæmmere ser heller ikke ud til at påvirke udviklingen i det kognitive eller globale funktionsniveau ved MCI.

I perioden 2005-2012 er der publiceret fem randomiserede kontrollerede kliniske forsøg (RCT), der sammenligner virkningen af forskellige kolinesterasehæmmere med placebo, når det gælder risikoen for at udvikle demens. Sammenlagt deltog godt 4.000 personer, der alle havde mild cognitive impairment (let kognitiv svækkelse; MCI). Tilstanden er i sig selv associeret med en markant øget risiko for at udvikle demens. Studierne frem til 2010 gennemgås i et Cochranereview fra 2012.

Kliniske forsøg vedrørende behandling med kolinesterasehæmmere og risiko for demens

Lægemiddel
Antal deltagere
Varighed
Primært endemål
Reference
Donepezil
769
3 år
Risiko for Alzheimer
Petersen 2005
Rivastigmin
1.018
4 år
Risiko for Alzheimer; kognitiv funktion
Feldman 2007
Galantamin
990
2 år
Risiko for demens
Winblad 2008
Galantamin
1.058
2 år
Risiko for demens
Winblad 2008
Galantamin; galantamin + memantin
232
2-52 uger
Risiko for demens; kognitiv funktion
Peters 2012

Metaanalyser af resultaterne på tværs af studierne viser en tendens til, at behandling med kolinesterasehæmmere er forbundet med nedsat risiko for udvikling af demens. Risikonedsættelsen er dog kun signifikant for forsøg med to års opfølgning, og ikke for et eller tre års opfølgning. Resultaterne vedrørende to års opfølgning er baseret på kun to studier rapporteret i samme artikel. 

Meta-analyser af risiko for udvikling af demens

Lægemiddel
Tidshorisont
Antal studier i    meta-analyse
Risiko ratio
95 % konfidens-interval
Reference
Donepezil; galantamin
1 år
3
0,69
0,47-1,00
Russ 2012
Galantamin
2 år
2
0,67
0,55-0,83
Russ 2012
Donepezil; rivastigmin
3 år
2
0,84
0,70-1,02
Russ 2012

Kognitivt funktionsniveau

Der foreligger endvidere fem kliniske forsøg, der sammenligner virkningen af forskellige kolinesterasehæmmere med placebo på udviklingen i det kognitive og/eller globale funktionsniveau i op til et år. Tre af forsøgene inkluderede personer med MCI, det fjerde fokuserede på ældre, der oplevede hukommelsesbesvær, og det femte drejede sig om ældre, der havde haft en blodprop elller blødning i hjernen (apopleksi). Behandling med kolinesterasehæmmere påvirkede stort set ikke det kognitive funktionsniveau. Mere end 1.300 ældre deltog i de kliniske forsøg.

Kliniske forsøg vedrørende behandling med kolinesterasehæmmere og kognitiv funktion

Lægemiddel
Deltagere
Antal
Varighed
Primært endemål
Reference
Donepezil
MCI
270
 24 uger
Kognitiv og global funktion
Salloway 2004
Galantamin
MCI
19
16 uger
Kognitiv og global funktion
Koontz 2005
Donepezil
MCI
821
48 uger
Kognitiv og global funktion
Doody 2009
Donepezil
Ældre med hukommelsesklager
168
1 år
Kognitiv funktion
Yesavage 2008
Rivastigmin
Ældre med let kognitiv svækkelse efter apopleksi
50
24 uger
Kognitiv funktion
Narasimhalu 2010

(Opdateret september 2016)

Russ TC, Morling JR. Cholinesterase inhibitors for mild cognitive impairment. Cochrane Database Syst Rev. 2012(9):CD009132.


Petersen RC, Thomas RG, Grundman M, Bennett D, Doody R, Ferris S, et al. Vitamin E and donepezil for the treatment of mild cognitive impairment. NEnglJMed. 2005;352(23):2379-88.


Feldman HH, Ferris S, Winblad B, Sfikas N, Mancione L, He Y, et al. Effect of rivastigmine on delay to diagnosis of Alzheimer's disease from mild cognitive impairment: the InDDEx study. The Lancet Neurology. 2007;6(6):501-12.


Winblad B, Gauthier S, Scinto L, Feldman H, Wilcock GK, Truyen L, et al. Safety and efficacy of galantamine in subjects with mild cognitive impairment. Neurology. 2008;70(22):2024-35.


Peters O, Lorenz D, Fesche A, Schmidtke K, Hull M, Perneczky R, et al. A combination of galantamine and memantine modifies cognitive function in subjects with amnestic MCI. The journal of nutrition, health & aging. 2012;16(6):544-8.


Salloway S, Ferris S, Kluger A, Goldman R, Griesing T, Kumar D, et al. Efficacy of donepezil in mild cognitive impairment: a randomized placebo-controlled trial. Neurology. 2004;63(4):651-7.


Koontz J, Baskys A. Effects of galantamine on working memory and global functioning in patients with mild cognitive impairment: a double-blind placebo-controlled study. Am J Alzheimers Dis Other Demen. 2005;20(5):295-302.


Doody RS, Ferris SH, Salloway S, Sun Y, Goldman R, Watkins WE, et al. Donepezil treatment of patients with MCI: a 48-week randomized, placebo-controlled trial. Neurology. 2009;72(18):1555-61.


Yesavage JA, Friedman L, Ashford JW, Kraemer HC, Mumenthaler MS, Noda A, et al. Acetylcholinesterase inhibitor in combination with cognitive training in older adults. J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci. 2008;63(5):P288-94.


Narasimhalu K, Effendy S, Sim CH, Lee JM, Chen I, Hia SB, et al. A randomized controlled trial of rivastigmine in patients with cognitive impairment no dementia because of cerebrovascular disease. Acta Neurol Scand. 2010;121(4):217-24.

Senest opdateret: 28. maj 2019