Til forsiden

Effekt af memantin på frontotemporal demens

Effekten af memantin er undersøgt i to mindre randomiserede kontrollerede kliniske forsøg (RCT) med til sammen 130 patienter publiceret i henholdsvis 2011 og 2013. 

En meta-analyse på tværs af studierne viser ingen effekt af memantin på den kognitive funktion målt ved hjælp af Mini-Mental Status Examination (MMSE), psykiske symptomer og adfærdsforstyrrelser målt ved hjælp af Neuropsychiatric Inventory (NPI) eller belastning af nærmeste omsorgsgivere målt ved hjælp af Zarit Burden Interview.

Dog ses en ikke-signifikant tendens til, at memantin har en gavnlig effekt på patienternes generelle tilstand og globale funktionsniveau målt ved hjælp af the Clinician’s Global Impression of Change (CGIC) og the Clinician’s Interview Based Assessment of Change-Plus (CIBIC plus).

Begge studier er finansieret af medicinalfirmaer.

Effekt af memantin versus placebo på generel tilstand, kognition, m.v.

Effektmål
Antal studier i meta-analyse
Samlet deltagerantal
Standardized mean difference
95 % konfidensinterval
Reference
Clinical Global Impression
2
129
-0,33
-0,68 til 0,01
Kishi 2015
MMSE
2
122
-0,06
-0,41 til 0,30
NPI
2
120
-0,23
-0,59 til 0,13
Zarit Burden Interview
2
130
-0,25
-0,61 til 0,11

 

Senest opdateret: 28. maj 2019