Til forsiden

Effekt af andre lægemidler på frontotemporal demens

Der foreligger en håndfuld kliniske forsøg, der har undersøgt effekten af antidepressive lægemidler, centralt stimulerende lægemidler samt oxytocin på enten adfærdssymptomer eller kognitiv funktion hos patienter med frontotemporal demens.

Forsøgene har relativt få deltagere og flere af studierne anvender designs, der ikke er helt optimale. Det er ikke muligt på det foreliggende grundlag at vurdere relevansen af pågældende lægemidler til behandling af frontotemporal demens. Der er behov for mere forskning inden for området.

Oversigt over kliniske forsøg med antidepressiva, centralt stimulerende midler samt oxytocin

Lægemiddel
Studiedesign
Antal deltagere
Effekt på adfærd
Effekt på kognition
Reference
Paroxetin
Randomiseret, piracetam-kontrolleret, open-label
16
Mulig effekt
Ingen effekt
Moretti 2003
Paroxetin
Dobbelt-blindt, randomiseret, placebokontrolleret, crossover
10
Ikke undersøgt
Forværring
Deakin 2004
Methylphenidat
Within-subjects, dobbelt-blindt, placebokontrolleret
8
Ikke undersøgt
Mulig effekt
Rahman 2006
Dextroamphetamin
Dobbelt-blindt, quetiapin-kontrolleret, crossover
8
Mulig effekt
Ingen effekt
Huey 2008
Oxytocin
Dobbelt-blindt, randomiseret, placebokontrolleret, crossover
20
Mulig effekt
Ikke undersøgt
Jesso 2011
  • Paroxetin er et antidepressivum, der hæmmer genoptagelsen af serotonin.
  • Methylphenidat (ritalin) og dextroamphetamin er begge centralstimulerende lægemidler.
  • Oxytocin er et hormon (neuropeptid), der bl.a. er involveret i social og følelsesmæssig interaktion.
  • Der er endvidere lavet et klinisk forsøg med det antidepressive lægemiddel trazodon, der ikke forhandles i Danmark.
Senest opdateret: 28. maj 2019