Til forsiden

Effekt af memantin på Alzheimers sygdom

Der er i perioden 2003-2013 publiceret seks randomiserede forsøg (RCT) af mindst 20 ugers varighed, der sammenligner virkningen af memantin med placebo på Alzheimers sygdom. 

Meta-analyser på tværs af de seks studier viser gavnlig effekt af memantin på henholdsvis det kognitive funktionsniveau målt ved hjælp af Alzheimer’s Disease Assessment Scale (ADAS-cog) og på den praktiske funktionsevne i hverdagen målt ved hjælp af Alzheimer's Disease Consortium Study Activities of Daily Living Inventory (ADCS-ADL).

Der kan imidlertid ikke påvises nogen effekt af memantin på hverken patientens generelle tilstand/det globale funktionsniveau målt ved hjælp af the Clinician’s Interview Based Assessment of Change-Plus (CIBIC-plus) eller på psykiske symptomer og adfærdsforstyrrelser målt ved hjælp af Neuropsychiatric Inventory (NPI). Studierne er finansieret af medicinalfirmaer.

Effekt af memantin versus placebo

Effektmål
Antal studier i meta-analyse
Samlet deltagerantal
Mean difference
95 % konfidensinterval
Reference
ADAS-cog
2
796
-1,29
-2,30 til -0,28
Tan 2014
ADCS-ADL
5
1.773
1,02
0,27 til 1,78
CIBIC-plus
2
797
1,18
0,88 til 1,57
NPI
5
1.812
-0,71
-1,98 til 0,55

 

Senest opdateret: 28. maj 2019