Til forsiden

Effekt af kolinesterasehæmmere på Alzheimers sygdom

Effekten af kolinesterasehæmmere på Alzheimers sygdom er undersøgt med hensyn til kognitiv funktion, praktisk funktionsevne, det globale funktionsniveau samt psykiske symptomer og adfærdsforstyrrelser.

Kognitiv funktion

Der foreligger 10 randomiserede forsøg (RCT) af mindst 20 ugers varighed, der sammenligner virkningen af kolinesterasehæmmere med placebo på det kognitive funktionsniveau målt ved hjælp af den kognitive del af Alzheimer’s Disease Assessment Scale (ADAS-cog). Meta-analyser på tværs af studierne viser, at alle tre typer kolinesterasehæmmere har en signifikant, om end beskeden gavnlig effekt på den kognitive funktion. Endvidere ses tendens til en dosis-responssammenhæng, idet højere doser er associeret med større effekt. Studierne er finansieret af medicinalfirmaer.

Effekt af kolinesterasehæmmere versus placebo på ADAS-cog

Lægemiddel
Dosis
Antal studier i meta-analyse
Samlet deltagerantal
Mean difference
95 % konfidensinterval
Reference
Donepezil
5 mg
3
1.089
-1,95
-2,60 til -1,29
Tan 2014
10 mg
4
1.124
-2,48
-3,23 til -1,73
Galantamin
24 mg
3
1.418
-3,03
-3,66 til -2,41
32 mg
1
432
-3,20
-4,36 til -2,04
Rivastigmin
12 mg
3
1.511
-2,01
-2,69 til -1,32

 

Praktisk funktionsevne

Der foreligger syv randomiserede forsøg (RCT) af mindst 20 ugers varighed, der sammenligner virkningen af kolinesterasehæmmere med placebo på den praktiske funktionsevne i hverdagen målt ved hjælp af Alzheimer's Disease Consortium Study Activities of Daily Living Inventory (ADCS-ADL). Meta-analyser på tværs af studierne viser, at galantamin, rivastigmin og donepezil 10 mg har en signifikant, om end beskeden gavnlig effekt på funktionsevnen. Et enkelt studie af donepezil 5 mg viser ingen sikker effekt. Studierne er finansieret af medicinalfirmaer.

Effekt af kolinesterasehæmmere versus placebo på ADCS-ADL

Lægemiddel
Dosis
Antal studier i meta-analyse
Samlet deltagerantal
Mean difference
95 % konfidensinterval
Reference
Donepezil
5 mg
1
198
1,00
-0,53 til 2,53
Tan 2014
10 mg
3
733
1,03
0,21 til 1,85
Galantamin
24 mg
3
1.422
0,68
0,04 til 1,32
Rivastigmin
12 mg
1
535
1,80
0,20 til 3,40

 

Generel tilstand

Der foreligger 10 randomiserede forsøg (RCT) af mindst 20 ugers varighed, der sammenligner virkningen af kolinesterasehæmmere med placebo på patientens generelle tilstand / det globale funktionsniveau målt ved hjælp af the Clinician’s Interview Based Assessment of Change-Plus (CIBIC plus). Meta-analyser på tværs af studierne viser, at donepezil, rivastigmin og galantamin 24 mg har en signifikant, om end beskeden gavnlig effekt på den generelle tilstand. Et enkelt studie af galantamin 32 mg viser ingen sikker effekt. Studierne er finansieret af medicinalfirmaer.

Effekt af kolinesterasehæmmere versus placebo på CIBIC-plus

Lægemiddel 
Dosis
Antal studier i meta-analyse
Samlet deltagerantal
Risk ratio
95 % konfidensinterval
Reference
Donepezil
5 mg
3
1.044
1,55
1,19 til 2,00
Tan 2014
10 mg
4
1.486
1,66
1,38 til 2,00
Galantamin
24 mg
3
1.520
1,18
1,03 til 1,35
32 mg
1
401
1,49
1,00 til 2,22
Rivastigmin
12 mg
3
882
1,72
1,36 til 2,16

 

Adfærd

Der foreligger seks randomiserede forsøg (RCT) af mindst 20 ugers varighed, der sammenligner virkningen af kolinesterasehæmmere med placebo på psykiske symptomer og adfærdsforstyrrelser målt ved hjælp af Neuropsychiatric Inventory (NPI). Meta-analyser på tværs af studierne viser, at donepezil og galantamin har en signifikant, om end beskeden gavnlig effekt på symptomerne. Et enkelt studie af rivastigmin viser ingen effekt. Studierne er finansieret af medicinalfirmaer.

Effekt af kolinesterasehæmmere versus placebo på NPI

Lægemiddel 
Dosis
Antal studier i meta-analyse
Samlet deltagerantal
Mean difference
95 % konfidensinterval
Reference
Donepezil
10 mg
3
795
-2,72
-4,92 til -0,52
Tan 2014
Galantamin
24 mg
2
1.016
-1,72
0,04 til 1,32
Rivastigmin
12 mg
1
534
-0,50
0,20 til 3,40

 

Senest opdateret: 28. maj 2019