Til forsiden

Demensmedicin

Medicinsk behandling af demens kan ikke stå alene, men udgør et supplement til pleje og omsorg.

Patienten samt eventuelle pårørende bør ved behandlingens start informeres om den forventede, ofte beskedne, stabiliserende virkning og om mulige bivirkninger. Endvidere bør der aftales en plan for opfølgning. Personer med demens, som har vanskeligt ved selv at holde styr på deres medicin, bør have hjælp af en omsorgsperson. Det anbefales, at effekten af medicinen og eventuelle bivirkninger følges løbende, så man kan tage stilling til den fortsatte behandling.

Læs om lægemidler mod demens her.

Symptombehandling

De medicinske behandlingsmuligheder mod demens består af kolinesterasehæmmere og memantin. Lægemidlerne er symptombehandling og påvirker ikke de underliggende sygdomsprocesser. I stedet har lægemidlerne en stabiliserende, om end kun midlertidig virkning på det kognitive funktionsniveau, den praktiske funktionsevne i hverdagen (ADL) og patientens generelle tilstand.

Godkendte indikationer for lægemidler mod demens

 
Donepezil
Rivastigmin
Galantamin
Memantin
Alzheimers sygdom, Lewy body demens, demens ved Parkinsons sygdom – alle i let til moderat grad
+
+
+
 
Alzheimers sygdom i moderat til svær grad
 
 
 
+
Senest opdateret: 19. juni 2019