Til forsiden

Behandlingstestamente (tidligere: Livstestamente)

Det er muligt at oprette et juridisk bindende behandlingstestamente, hvor man som patient har mulighed for at træffe visse beslutninger om behandlingen, hvis man ikke længere er i stand til at udøve sin selvbestemmelsesret. Det kan fx være på grund af fremskreden demens. ​

Behandlingstestamenter kan fra 1. januar 2019 oprettes af enhver, der ikke er under værgemål og har den retlige handleevne i behold. ​

Et behandlingstestamente kan indeholde ​følgende tilkendegivelser:

  • at man ikke ønsker livsforlængende behandling som uafvendeligt døende patient.
      ​  
  • at man ikke ønsker at modtage livsforlængende behandling, hvis man som patient måtte komme i en situation, hvor sygdom, fremskreden alderdomssvækkelse, ulykke, hjertestop el.lign. har medført så svær invaliditet, at man varigt vil være ude af stand til at tage vare på sig selv fysisk og mentalt (vegetativ tilstand)​.
     
  • at man kan tilkendegive ønsker om, at man ikke ønsker at modtage behandling, hvis den pågældende kommer i en situation, hvor behandlingen kan føre til overlevelse, men hvor de fysiske konsekvenser af sygdommen eller af behandlingen vurderes at være meget alvorlige og lidelsesfulde uden mulighed for bedring eller lindring. I denne situation er man ikke uafvendeligt døende, og er en udvidelse i forhold til livstestamentet. ​

Alle tre situationer er bindende for sundhedspersonen.

Det betyder, at lægen skal respektere patientens ønske og derved undlade at indlede eller fortsætte behandling.​

Fravalg af lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile

Det er herudover muligt i behandlingstestamentet at fravælge, at lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile skal finde anvendelse. Det skal sikre, at personer kan tilkendegive, at de ikke ønsker, at lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile skal finde anvendelse, i det tilfælde at de pågældende en dag selv vil blive anset for en varigt inhabil patient, fx pga. demens.​

Det er muligt, at patienten i stedet kan tilkendegive, at beslutningen om fravalg af behandling forudsætter de pårørendes, værgens eller fremtidsfuldmægtigens accept. Det forudsætter, at værgemålet eller fremtidsfuldmagten omfatter det personlige område.​

Livstestamenter

Allerede oprettede livstestamenter fortsat vil være gældende. 

Læs mere om behandlingstestamente på Sundhed.dk

Senest opdateret: 02. januar 2019