Til forsiden

Samtykke

Alle borgere har ret til at bestemme selv vedrørende økonomiske og personlige forhold. Alle kan give samtykke til, at andre får lov til at overtage varetagelsen af vores anliggender. 

Et gyldigt samtykke kræver, at personen har sin handleevne i behold på det område, der er tale om.  Det vil sige, at personen skal kunne forstå spørgsmålet og kunne overskue, hvad konsekvenserne af et samtykke eller et nej vil være. Der kan fx være forskel på at samtykke til en sårbehandling og et større operativt indgreb, så samtykket skal vurderes fra situation til situation.

Generelle krav til samtykket:

  • Samtykket skal være frivilligt (det må ikke være opnået ved svig eller tvang)
  • Samtykket skal være informeret. Det betyder, at borgeren skal have de oplysninger, der er nødvendige for at kunne forstå konsekvenserne af samtykket.
  • Der skal foreligge samtykke til hver enkelt foranstaltning.
  • Der skal være tale om et aktuelt samtykke. Hvis forholdene ændrer sig, er det vigtigt at sikre sig, at borgeren stadig kan give et gyldigt samtykke.
  • Samtykket skal være afgivet af en habil person. Det betyder, at borgeren skal være i stand til at overskue, hvad der samtykkes til; konsekvenserne af samtykket; konsekvenser af, at alternative løsninger fravælges.  
  • Alle betingelserne skal være opfyldt.

Formkrav til samtykke

Herudover er der nogle formkrav til samtykket:  Et samtykke kan være udtrykkeligt (mundtligt eller skriftligt) eller stiltiende.

Et stiltiende samtykke er, hvor personens signaler og opførsel må tolkes således, at der foreligger et samtykke. Det kræver et stort kendskab til borgeren. Der må ikke være tvivl om samtykkets gyldighed. Det er heller ikke tilstrækkeligt at antage, at pågældende ville have samtykket.

Hvis borgeren forholder sig passivt, er der ikke tale om et gyldigt samtykke.

Har personen med demens sin handleevne i behold, skal hans eller hendes tilkendegivelse respekteres, uanset om man selv er enig eller ej.

Senest opdateret: 13. december 2018