Til forsiden

Handleevne

Ved handleevne forstås evnen til at varetage egne (juridiske) anliggender på en fornuftig måde og med den fornødne dømmekraft i situationen. Tab af handleevne sker ikke fra dag til dag, men typisk over et langt forløb. 

En person med demens kan miste handleevnen hurtigt vedrørende den økonomiske varetagelse, men bevare den langt hen i sygdomsforløbet omkring de personlige forhold eller omvendt. Handleevnen kan også variere gennem sygdomsforløbet med gode perioder uden problemer og andre perioder, hvor personen ikke kan overskue, forstå og varetage egne forhold.

Vurdering af en persons retlige handleevne

En vurdering af handleevnen hos en person med en demenssygdom skal være en samlet, konkret og aktuel vurdering, da forskellige demenssygdomme udvikler sig forskelligt både symptom- og tidsmæssigt. Desuden kan mange andre faktorer spille ind og påvirke personens tilstand, fx anden sygdom, manglende væske, træthed eller stress og uro.

Når man som fagperson skal vurdere, om et menneske med demens har sin retlige handleevne i behold i en given situation, må man forholde sig til vedkommendes evne til at forstå det, man forklarer, evne til selv at drage konklusioner på spørgsmålet/problemstillingen og til selv at overskue eventuelle konsekvenser af de mulige løsninger.

Man kan opleve, at personen ikke kan huske, at man har talt sammen om et spørgsmål/problem tidligere, men han/hun drager alligevel de samme konklusioner som sidst. Det kan tale for, at der er tale om et gyldigt samtykke.

Dømmekraft

En del af vurderingen af handleevnen relaterer sig til personens dømmekraft. Også her kan en demenssygdom påvirke, så personen mister indsigt i egen sygdom og følgerne af sygdommen. En person med demens har en større risiko end andre for at træffe beslutninger, der ikke er til gavn for eller måske er direkte skadelige for vedkommende.

 

Senest opdateret: 13. december 2018