Til forsiden

Handleevne

Ved handleevne forstås evnen til at varetage egne anliggender på en fornuftig måde og med den fornødne dømmekraft i situationen.

Tabet af handleevne sker ikke fra dag til dag, men typisk over et langt forløb. Mennesket med demens kan miste handleevnen hurtigt vedrørende den økonomiske varetagelse, men bevare den langt hen i sygdomsforløbet omkring de personlige forhold eller omvendt. Handleevnen kan også variere gennem sygdomsforløbet med gode perioder uden problemer og andre perioder, hvor den demente ikke kan overskue, forstå og varetage egne forhold.

Vurdering af en persons handleevne

En vurdering af en person med demens handleevne skal være en konkret og aktuel vurdering, da de forskellige demenssygdomme udvikler sig forskelligt både symptom- og tidsmæssigt. Desuden kan mange andre faktorer spille ind og påvirke den dementes tilstand, fx anden sygdom, manglende væske, træthed eller stress og uro.

Når man som fagperson skal vurdere, om et menneske med demens har sin handleevne i behold i en given situation, må man forholde sig til vedkommendes evne til at forstå det, man forklarer, evne til selv at drage konklusioner på spørgsmålet/problemstillingen og til selv at overskue eventuelle konsekvenser af de mulige løsninger.

Man kan opleve, at den demente ikke kan huske, at man har talt sammen om et spørgsmål/problem tidligere, men den demente drager alligevel de samme konklusioner som sidst.

Dømmekraft

En del af vurderingen af handleevnen relaterer sig til personens dømmekraft. Også her kan en demenssygdom påvirke, så den demente mister indsigten i sin egen sygdom og dens følger. Mennesker med demens har en større risiko for at træffe beslutninger, der ikke er til gavn for eller måske er direkte skadelige for vedkommende.

Fx kan nogle demente forære alle deres penge bort, så de ikke har råd til deres faste udgifter, eller de kan nægte at modtage hjælp, selvom de i realiteten ikke længere kan klare sig selv.

Senest opdateret: 16. februar 2015