Til forsiden

Bisidder

En bisidder er en støtteperson, der sammen med personen med demens kan deltage i mødet/samtalen for at støtte personen før, under og efter mødet/samtalen.

Det kan være en god idé for mennesker med demenssygdom at medbringe en bisidder til møder med offentlige myndigheder, ved besøg hos lægen, ved kontakt til hospital med videre. 

Hvem kan være bisidder?

Personen med demens vælger selv sin bisidder. Det kan være en ægtefælle, et familiemedlem, ven/veninde eller en fagperson, som fx en advokat, revisor, fagforeningsrepræsentant eller et medlem fra en frivillig patientorganisation.

Personen med demens skal selv betale for bisidderen, hvis der er udgifter.

En bisidder kan ikke træffe beslutninger på vegne af personen med demens, da pågældende selv skal kunne varetage sine egne forhold og træffe beslutninger for sig selv.  Nogle kommuner har et korps af frivillige bisiddere, der kan anbefales, hvis personen ikke selv har en.

Alzheimerforeningen og Ældre Sagen har også frivillige bisiddere, der kan bistå mennesker med demens og deres pårørende.

Læs mere i forvaltningslovens § 8, kapitel 3 

 

Senest opdateret: 13. december 2018