Til forsiden

Bisidder

Det er en god idé for mennesker med demenssygdom at medbringe en bisidder til møder med offentlige myndigheder, ved besøg hos lægen, ved kontakt til hospital med videre.

En bisidder er en støtteperson, der sammen med den demente kan deltage i mødet/samtalen for at støtte den demente før, under og efter mødet/samtalen.

Hvem kan være bisidder?

Den demente vælger selv sin bisidder. Det kan være en ægtefælle, et familiemedlem, ven/veninde eller en fagperson, som fx en advokat, revisor, fagforeningsrepræsentant eller et medlem fra en frivillig patientorganisation.

Den demente skal selv betale for bisidderen, hvis der er tale om en fagperson.

En bisidder kan ikke træffe beslutninger på vegne af den demente, så den demente skal stadig selv varetage sine egne forhold og træffe beslutninger for sig selv.  Nogle kommuner har et korps af frivillige bisiddere, der kan anbefales, hvis den demente ikke selv har en.

Alzheimerforeningen og Ældre Sagen har også frivillige bisiddere, der kan bistå mennesker med demens og deres pårørende.

Senest opdateret: 16. februar 2015