Til forsiden

Selvbestemmelse

Mennesker med en demenssygdom har ret til selvbestemmelse og til at varetage egne økonomiske og personlige forhold fuldstændig som andre borgere.

Alle mennesker har ret til selv at bestemme over sine egne forhold.

Der er krav til personens evne til at forstå en aftale eller en kontrakt, hvis den skal være gyldig. Det er det, der bliver kaldt en persons handleevne.

Det betyder helt konkret, at hvis et menneske med demens vil sælge sit hus, skal den pågældende kunne forstå indholdet af en aftale og konsekvenserne - eksempelvis, at man ikke længere ejer og kan bruge huset.

En demenssygdom vil på et tidspunkt i forløbet påvirke personens handleevne, og mange ender med at miste handleevnen helt.

Retten til selvbestemmelse

Det er vigtigt at respektere den dementes ret til selvbestemmelse, så længe handleevnen er i behold både vedrørende personlige og økonomiske forhold.

Men det er lige så vigtigt, at andre overtager varetagelsen af den dementes økonomiske og/eller personlige forhold, når den demente ikke længere selv kan klare dette.

Fuldmagt eller værgemål kan være en løsning

Hvis et menneske med en demenssygdom ikke længere har sin handleevne i behold, og ikke kan klare sig selv, er der forskellige muligheder for alligevel at sikre, at personens forhold bliver sikret. Det kan være ved hjælp af en fuldmagt eller et værgemål.

Det er meget vigtigt at overveje disse ting, så tidligt som muligt i sygdomsforløbet, da nogle af tiltagene kræver, at mennesket med en demenssygdom stadig har sin handleevne i behold.

Læs mere om:

Senest opdateret: 31. marts 2017