Til forsiden

Selvbestemmelse

Mennesker med en demenssygdom har ret til selvbestemmelse og ret til at varetage egne økonomiske og personlige forhold. 

Alle mennesker har ret til selv at bestemme over sine egne forhold. Hvis en person skal indgå en aftale, er der krav til personens evne til at forstå en aftale eller en kontrakt, hvis den skal være gyldig. Det er det, der kaldes en persons retligehandleevne.

Det betyder, at et menneske med en demenssygdom kun kan indgå en gyldig aftale, hvis personen har de fornødne evner til at forstå, hvad aftalen går ud på, konsekvenserne af aftalen og konsekvenserne, hvis personen undlader at indgå aftalen. Hvis en person med demens fx vil sælge sit hus, skal den pågældende kunne forstå indholdet af en aftale og konsekvenserne - at man ikke længere ejer og kan bruge huset. 

En demenssygdom vil på et tidspunkt i forløbet påvirke personens handleevne, og mange ender med at miste handleevnen helt. Det kan betyde, at personen med demens i så fald ikke, som i eksemplet ovenfor, kan sælge huset, da pågældende ikke forstår indholdet af aftalen og konsekvenserne heraf. Hvis huset skal sælges, kræves et andet retligt handlegrundlag, fx værgemål eller en fremtidsfuldmagt

Retten til selvbestemmelse

Det er vigtigt at respektere mennesker med en demenssygdoms ret til selvbestemmelse. Det gælder både vedrørende personlige og økonomiske forhold. Men det er lige så vigtigt, at andre hjælper personen med demens med økonomiske og/eller personlige forhold, hvis der er behov for det, når personen ikke længere selv kan klare dette.

Fuldmagt eller værgemål kan være en løsning

Hvis en person med demens ikke længere har sin handleevne i behold, og har behov for hjælp, er der forskellige muligheder for alligevel at sikre, at personens forhold bliver sikret. Det kan være ved hjælp af en fuldmagt eller et værgemål.

Det er meget vigtigt at overveje disse ting, så tidligt som muligt i sygdomsforløbet, da nogle af tiltagene kræver, at personen med demens stadig har sin retlige handleevne i behold.

 

Senest opdateret: 13. december 2018