Til forsiden

Videregivelse af helbredsoplysninger uden for en behandlingssituation

Videregivelse af fortrolige oplysninger uden for en behandlingssituation kan som hovedregel kun ske med patientens samtykke. Samtykket bortfalder i disse situationer efter et år, og skal som helt klar hovedregel være skriftligt. 

Kravet om skriftlighed kan fraviges, når sagens karakter eller omstændighederne i øvrigt taler derfor.

Har patienten en demenssygdom, og er patienten uden retlig handleevne, kan en værge der omfatter helbredsforhold eller en fremtidsfuldmægtig, som er blevet tillagt beføjelsen, give samtykke på hans/hendes vegne.

Nærmeste pårørende kan ikke give samtykke på den dementes vegne i denne situation.

Der er enkelte undtagelser til kravet om at indhente samtykke fra patienten:

  1. Når det fremgår af en anden lovgivning, at oplysningen skal videregives.
  2. Værdispringsreglen (sundhedslovens § 43, stk. 2, nr. 2) 
  3. Når videregivelse af oplysningen er nødvendig for, at en anden myndighed kan gennemføre tilsyns- og kontrolopgaver.

Den sundhedsperson, der er i besiddelse af en fortrolig oplysning, afgør, om videregivelse af oplysningen er berettiget i forhold til ovennævnte undtagelser.

Senest opdateret: 22. januar 2020