Til forsiden

Selvbestemmelse til behandling

Det fremgår af sundhedsloven, at patienter har ret til selv at bestemme, om de vil behandles, medmindre andet er fastsat ved lov (fx psykiatriloven eller lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile). 

For at kunne give samtykke eller takke nej til behandling på et fornuftigt grundlag må patienten forinden have en fyldestgørende information om sygdommen, behandlingsmuligheder, komplikationer og bivirkninger mm.

Patienter med en demensdiagnose, der stadig er i stand til at forstå en sådan information og forstå, hvilke konsekvenser det valgte vil have for dem, skal selv modtage informationen og give samtykke til den påtænkte behandling. Det kan være en fordel for patienten med demens at have en bisidder med som støtte ved samtaler med lægen. 

Et menneske med demens har ligesom alle andre ret til at frabede sig information.

Et samtykke til behandling kan være skriftligt, mundtligt eller - efter omstændighederne - stiltiende. Det skal altid skrives ind i journalen, hvilken information, der er givet, og om patienten har sagt ja eller nej tak til behandlingen.

Det er vigtigt at være opmærksom på, om personen med demens kan samtykke til den enkelte behandling.

Der er forskel på at give samtykke til sårbehandling og på at give samtykke til en større operation med risiko for mange komplikationer.

 

Senest opdateret: 13. december 2018