Til forsiden

Magtanvendelse på sygehusafdelinger

Bestemmelserne nedenfor gælder for patienter, der er indlagt på et somatisk sygehus eller et privat behandlingssted. Målgruppen er personer som varigt eller midlertidigt er ude af stand til at give et informeret samtykke, fx personer med demens.

Alarm- og pejlesystemer 

Der kan anvendes alarm- og pejlesystemer, hvis der gives stedfortrædende samtykke. Hvis der er en værge eller fremtidsfuldmægtig, skal denne person give det stedfortrædende samtykke. 

Hvis personen modsætter sig brugen, kan overlægen med samtykke fra nærmeste pårørende, værge eller fremtidsfuldmægtig træffe beslutning om anvendelsen, hvis der er åbenbar risiko for, at patienten forlader sygehusafdelingen, og dermed udsætter sig selv for personskade. Alarm- og pejlesystemet skal kunne forebygge denne risiko.

Tilbageholdelse og tilbageførsel 

En sundhedsperson kan beslutte at tilbageholde en patient, der er ved at forlade sygehusafdelingen, eller føre vedkommende tilbage til sygehusafdelingen, når der er risiko for, at patienten ved at forlade sygehusafdelingen udsættes for at lide personskade, og øjeblikkelig tilbageholdelse eller tilbageførsel i det konkrete tilfælde er absolut påkrævet for at afværge denne risiko. 

Tilbageholdelse og tilbageførsel kan alene ske, såfremt patienten befinder sig på sygehusets område. Hvis patienten ikke længere befinder sig på sygehusets område, skal politiet kontaktes. 

En patient må aldrig låses inde og fastspændes efter disse regler. 

Læs mere: 

Sundhedslovens kapitel 6 a

Senest opdateret: 21. januar 2020