Til forsiden

Information af pårørende ved behandling

Nærmeste pårørende kan altid informeres, hvis den demente patient giver samtykke hertil. Det kan være hensigtsmæssigt at forklare den demente om muligheden for at tage nærmeste pårørende med til samtaler og undersøgelser som bisidder, så den pårørende får samme information som den demente.

Har den demente ikke længere handleevne i behold på helbredsområdet, skal den nærmeste pårørende, der skal varetage den dementes interesser i behandlingssituationen, altid have den information, der er nødvendig for at kunne varetage den dementes interesser på fornuftigt grundlag.

Patientens tarv

Herudover kan pårørende kun informeres om patientens fortrolige forhold, når en konkret vurdering medfører, at videregivelse må antages at være i patientens interesse, dvs. der skal være tale om berettiget varetagelse af patientens tarv.

Det kan fx være berettiget at informere nærmeste pårørende om en demenssygdom, hvis de pårørende skal ind og hjælpe den demente i dagligdagen. Det kan ligeledes være berettiget, at informere nærmeste pårørende om en patients økonomi, hvis den pårørende skal sørge for betaling af regninger, så patienten ikke sættes ud af sin lejlighed, eller der lukkes for el, gas eller varme.

Det er berettiget at modtage information fra pårørende, uden at det kommer i strid med tavshedspligten. Sundhedspersonen kan  også gå i dialog med de pårørende om oplevelsen af situationen og de problemer, de pårørende oplever.

Sundhedspersoner kan - uden at overtræde tavshedspligten - informere pårørende om generelle forhold vedrørende en sygdom og behandlingsmulighederne, og om de pårørendes muligheder for at yde og få støtte generelt. 

Senest opdateret: 16. februar 2015