Til forsiden

Aktindsigt

En patient har ret til aktindsigt i patientjournal, kardex(sygeplejejournal) mv. En anmodning om aktindsigt kan fremsættes mundtligt eller skriftligt overfor den ansvarlige sundhedsperson eller myndighed.

Der skal tages stilling til anmodningen inden 10 dage efter modtagelsen.

Aktindsigt kan gives ved at udlevere kopi eller afskrift eller ved at lade patienten gennemlæse journalen på stedet.

Hvem kan få aktindsigt?

En dement patient med handleevne i behold kan give sine pårørende fuldmagt til at få aktindsigt på hans/hendes vegne.

Har den demente patient ikke længere handleevnen i behold vedrørende egne helbredsforhold, kan nærmeste pårørende eller en personlig værge få aktindsigt i patientens journal, i det omfang det er nødvendigt for at varetage patientens interesser i en konkret situation.

Hvis nære pårørende til en alderdomssvækket beboer i plejebolig, der ikke er helt ude af stand til selv at varetage sine forhold, fremsætter anmodning om aktindsigt i journal/sygeplejeoptegnelser, så kræves der normalt en fuldmagt eller værgebeskikkelse.

Samtidigt skal der være opmærksomhed på, at der findes regler om pligten til at inddrage pårørende i varetagelsen af interesserne for den demente. Det betyder konkret, at personalet kan indgå i en dialog med de pårørende for at sikre, at den demente får den bedst mulige pleje.

Det er dog som regel muligt for den demente langt ind i forløbet at give samtykke til, at pårørende kan få aktindsigt, hvis informationen gives med udgangspunkt i den dementes tilstand.

Senest opdateret: 16. februar 2015