Til forsiden

Regler på sundhedsområdet

På sundhedsområdet gælder sundhedsloven, som fastsætter bl.a. kravene til sundhedsvæsenet med henblik på at sikre respekt for det enkelte menneske, dets integritet og selvbestemmelse. 

Autoriserede sundhedspersoner (fx læger og sygeplejersker) samt de personer, der arbejder på deres ansvar, er omfattet af sundhedsloven.

I sundhedsloven er "behandling" meget bredt defineret. Det omhandler både undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme.

Kirurgiske indgreb, medicinsk behandling og sårbehandling er eksempler på behandling, der er omfattet af loven.

Læs mere om bestemmelserne i sundhedsloven: 

 

Senest opdateret: 22. januar 2020