Til forsiden

Registrering af magtanvendelse

Magtanvendelse, også ulovlig magtanvendelse, skal registreres og indberettes. Kun fysisk guidning og brug af tryghedsskabende velfærdsteknologi uden forudgående afgørelse er undtaget.

Registrering og indberetning skal bruges i dialogen mellem leder og medarbejdere som et vigtigt element i læring og refleksion, bl.a. i forhold til, hvordan indgreb i fremtiden vil kunne forebygges og undgås. Samtidig er indberetningen vigtig i forhold til kommunalbe­styrelsens opfølgning.

Kilde: Regler om brug af magt overfor voksne med betydelig og varigt nedsat funktionsevne. Socialstyrelsen 2019

Der skal bruges skemaer til registrering af magtanvendelse fra Socialstyrelsens hjemmeside.

Nogle kommuner indberetter elektronisk via omsorgsjournalerne, hvilket anbefales af Socialstyrelsen.

Handlekommunen skal via indberetningerne holde øje med brugen af magtanvendelse i kommunen. Der udarbejdes en årlig beretning over magtanvendelsen, der forelægges kommunalbestyrelsen, således at der sikres politisk bevågenhed omkring brug af magtanvendelse i kommunen.

Det er kommunens ansvar, at den pleje og omsorg, der tilbydes borgerne i kommunen, også lever op til lovgivningen og kommunens egne kvalitetsstandarder. 

Det er også kommunens ansvar, at plejepersonalet er klædt godt nok på til de plejeopgaver, der skal udføres i kommunen.

Har personalet problemer med en eller flere borgeres adfærd, hvilket fx kan vise sig ved, at der udøves meget magt, bør kommunen stille fagligt kvalificeret rådgivning til rådighed for personalet.

Har kommunen ikke selv denne ekspertise, kan man kontakte VISO under Socialstyrelsen. VISO tilbyder rådgivning til fagfolk vedrørende personer med omfattende kognitive, fysiske og/eller sociale følger af hjerneskade.

Læs mere om VISO her

 

Senest opdateret: 22. januar 2020