Til forsiden

Kommunens afgørelser og indstillinger samt klageadgang

Kommunens afgørelser om magtanvendelse er forvaltningsretlige afgørelser, der skal træffes af den kommunale forvaltning typisk efter anmodning fra det personale, der varetager den daglige pleje og omsorg. 

Der er tale om en myndighedsafgørelse, som skal træffes af den kommunale forvaltning. Det er ikke lovligt at delegere dette til det daglige personale, der udfører hjælpen. Den eneste undtagelse er akut magtanvendelse, som i sagens natur træffes i situationen.

En afgørelse om magtanvendelse skal opfylde forvaltningslovens krav til afgørelser fx med dokumentation for, at lovens kriterier er opfyldt, begrundelse for afgørelsen og klagevejledning.
Kommunens afgørelser kan påklages til Ankestyrelsen. Afgørelser som træffes af Statsforvaltningen, kan ligeledes påklages til Ankestyrelsen.

Klagefristen er 4 uger.

Pårørende kan, hvis personen med demens ikke selv er i stand til det, klage over magtanvendelse. 

Læs mere:

www.ankestyrelsen.dk

 

Senest opdateret: 13. december 2018