Til forsiden

Handleplan

I forbindelse med al magtanvendelse overfor en borger skal kommunen udarbejde en handleplan med henblik på at tilrettelægge en handlingsorienteret indsats.

Planen skal så vidt muligt udarbejdes i samarbejde med borgeren og for demente borgere helst også sammen med nærmeste pårørende, værge eller bisidder.

Hvad indeholder en handleplan?

Planen skal indeholde en beskrivelse af den påtænkte indsats samt målet med indsatsen. Det skal også af planen fremgå, hvilke handlinger og metoder, der forventes af medarbejderne, samt hvornår og hvordan den påtænkte indsats skal evalueres.

Det er altså kommunens ansvar og ikke den enkelte medarbejders, at der i den daglige pleje og omsorg bliver arbejdet bevidst hen i mod at undgå magtanvendelse.

Plejeplan

Ud over en handleplan, som det er den kommunale forvaltnings ansvar at udarbejde, så skal der på arbejdspladsen udarbejdes en plejeplan.

Formålet med plejeplanen er at gøre alle medarbejdere, der deltager i plejen, bekendt med hvilken pleje og socialpædagogiske tiltag, der skal bruges overfor den enkelte beboer.

En plejeplan er et dynamisk værktøj, der løbende skal tilpasses de indsatser, der er relevante overfor den demente.

Senest opdateret: 16. februar 2015