Til forsiden

Handleplan

I forbindelse med al magtanvendelse over for en borger skal kommunen udarbejde en handleplan med henblik på at tilrettelægge en handlingsorienteret indsats. 

Handleplanen skal så vidt muligt udarbejdes i samarbejde med borgeren.

Kommunen skal være opmærksom på pligten til at inddrage pårørende i varetagelsen af en person med betydelig nedsat psykisk funktionsevnes interesser, som følger af servicelovens § 82, stk. 2. Der er ikke i denne bestemmelse grundlag for at antage, at der er hjemmel til at videregive oplysninger, men pårørende kan give værdifuld viden om, hvordan hjælpen skal tilrettelægges.  

Hvad indeholder en handleplan?

Det er den kommunale forvaltnings ansvar at udarbejde en handleplan.  Handleplanen skal indeholde en beskrivelse af: 

  • den påtænkte indsats samt målet med indsatsen 
  • hvilke handlinger og metoder, der forventes af medarbejderne
  • hvornår og hvordan den påtænkte indsats skal evalueres.

Det er altså kommunens ansvar, og ikke den enkelte medarbejders, at der i den daglige pleje og omsorg bliver arbejdet bevidst henimod at undgå magtanvendelse.

Læs mere i servicelovens §§ 136, stk. 2 og 141

Plejeplan

Hvis personen med demens bor i plejebolig eller lign, skal der udover en handleplan, også udarbejdes en plejeplan.

Formålet med plejeplanen er at gøre alle medarbejdere, der deltager i plejen, bekendt med hvilken pleje og socialpædagogiske tiltag, der skal bruges over for den enkelte beboer.

En plejeplan er et dynamisk værktøj, der løbende skal tilpasses de indsatser, der er relevante over for personen med demens.

Senest opdateret: 13. december 2018