Til forsiden

Før magtanvendelse kan iværksættes

Der er nogle forhold, der skal tages højde for, inden man overhovedet begynder at overveje magtanvendelse:
  • Magtanvendelse må aldrig erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand.
  • Magtanvendelse skal altid være det sidste, man overvejer og afprøver for at hjælpe den demente borger. Dvs. at man skal have afprøvet flere plejemæssige og socialpædagogiske tiltag, før man begynder at overveje at ansøge om tilladelse til at bruge magt.
  • Der skal være udarbejdet en socialfaglig handleplan.
  • Kommunen skal have prøvet, hvad der er muligt for at opnå borgerens frivillige medvirken til den påtænkte foranstaltning.
  • Der skal foreligge dokumentation for den varigt nedsatte funktionsevne. Den demente skal altså være udredt for sin demenssygdom. Dette er vigtigt for at undgå, at det er en anden sygdom eller infektion, der forårsager adfærdsændringen.
  • Endelig skal man overveje, om magtanvendelse er rimeligt i forhold til det, man gerne vil opnå, eller om man kan klare det med mindre indgribende foranstaltninger.

Besluttes det at anvende magt overfor borgeren, skal magtanvendelsen altid udøves så skånsomt og kortvarigt som muligt.

Senest opdateret: 16. februar 2015