Til forsiden

Før magtanvendelse kan iværksættes

Der skal tages højde for flere forhold, inden man overhovedet begynder at overveje magtanvendelse.  

Målgruppen for magtanvendelse er personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, der får personlig og praktisk hjælp samt socialpædagogisk bistand mv., og som ikke samtykker til de indgreb, der er beskrevet som lovlig magtanvendelse i servicelovens §§ 124-129 a og §§ 136 c-136 f.

Det kan fx være mennesker med en demenssygdom, som ikke kan samtykke til hjælpen. 

Der skal være fornøden faglig dokumentation for den nedsatte psykiske funktionsevne. 

Magtanvendelse skal altid være det sidste, man overvejer og afprøver for at hjælpe en person med demens. Dvs. at man skal have afprøvet flere plejemæssige og socialpædagogiske tiltag, før man begynder at overveje at ansøge om tilladelse til at bruge magt.

Vær opmærksom på: 

 • Magtanvendelse må aldrig erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand.
   
 • Kommunen skal have prøvet, hvad der er muligt for at opnå borgerens frivillige medvirken til den påtænkte foranstaltning.
   
 • Der skal derfor være udarbejdet en socialpædagogisk/sundhedsfaglig handleplan.
   
 • Der skal foreligge dokumentation for den varigt nedsatte funktionsevne. Personen med demens skal altså være udredt for sin demenssygdom. Dette er vigtigt for at undgå, at det er en anden sygdom eller infektion, der forårsager adfærdsændringen.
   
 • Man skal overveje, om magtanvendelse er rimeligt i forhold til det, man gerne vil opnå, eller om man kan klare det med mindre indgribende foranstaltninger.
   
 • Besluttes det at anvende magt over for borgeren, skal magtanvendelsen altid udøves så skånsomt og kortvarigt som muligt.

Socialpædagogisk/sundhedsfaglig handleplan

For at forebygge magtanvendelse og sørge for at man har prøvet alt for at sikre borgerens frivillige medvirken, skal der udarbejdes en socialpædagogisk/sundhedsfaglig handleplan, inden man iværksætter magtanvendelse. Handleplanen skal ikke forveksles med myndighedshandleplanen - en handleplan, der skal udfærdiges som baggrund for visiterede ydelser eller handleplan efter § 141 - som kommunalbestyrelsen skal udarbejde, når der har været truffet afgørelse om magtanvendelse.

En socialpædagogisk/sundhedsfaglig handleplan har flere forskellige navne i kommunerne, fx plejeplan, indsatsområde eller tværfaglig handleplan.

Den enkelte medarbejder skal ikke stå alene med ansvaret for planlægning af pleje og andre indsatser over for borgeren med demens. Derfor er det vigtigt, at både leder og kolleger inddrages i samarbejdet om udarbejdelse af den socialpædagogiske/sundhedsfaglige handleplan. Planen skal indeholde beskrivelser af borgerens behov og sundhedsfaglige og adfærdsmæssige problemstillinger, analyse af problemstillingerne, målet med indsatsen, de besluttede indsatser og evalueringer af indsatsen. Formålet med planen er at gøre alle medarbejdere, der deltager i plejen og indsatsen over for borgeren, bekendt med hvilken pleje og tiltag, der skal bruges overfor borgeren, for at fremme dennes trivsel og forebygge magtanvendelse.

En socialpædagogisk/sundhedsfaglig handleplan er et dynamisk værktøj, der løbende skal tilpasses med de indsatser, som er relevant over for borgeren med demens.

Senest opdateret: 21. januar 2020