Til forsiden

Før magtanvendelse kan iværksættes

Der er flere forhold, der skal tages højde for, inden man overhovedet begynder at overveje magtanvendelse.  

Målgruppen for magtanvendelse er personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, der får personlig og praktisk hjælp samt socialpædagogisk bistand m.v., og som ikke samtykker til de indgreb, der er beskrevet som lovlig magtanvendelse i servicelovens §§ 125-129 a.

Det kan eksempelvis være mennesker med en demenssygdom, som ikke kan samtykke til hjælpen. 

Der skal være fornøden faglig dokumentation for den nedsatte psykiske funktionsevne. 

Magtanvendelse skal altid være det sidste, man overvejer og afprøver for at hjælpe en person med demens. Dvs. at man skal have afprøvet flere plejemæssige og socialpædagogiske tiltag, før man begynder at overveje at ansøge om tilladelse til at bruge magt.

Vær opmærksom på: 

  • Magtanvendelse må aldrig erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand.

  • Der skal være udarbejdet en socialfaglig handleplan.

  • Kommunen skal have prøvet, hvad der er muligt for at opnå borgerens frivillige medvirken til den påtænkte foranstaltning.

  • Der skal foreligge dokumentation for den varigt nedsatte funktionsevne. Personen med demens skal altså være udredt for sin demenssygdom. Dette er vigtigt for at undgå, at det er en anden sygdom eller infektion, der forårsager adfærdsændringen.

  • Man skal overveje, om magtanvendelse er rimeligt i forhold til det, man gerne vil opnå, eller om man kan klare det med mindre indgribende foranstaltninger. 

  • Besluttes det at anvende magt over for borgeren, skal magtanvendelsen altid udøves så skånsomt og kortvarigt som muligt.

Senest opdateret: 13. december 2018