Til forsiden

Magtanvendelse

I ganske særlige undtagelsessituationer er det muligt at anvende magt overfor bl.a. mennesker med en demenssygdom, der er så fremskreden, at han/hun ikke længere kan varetage egne interesser i forhold til det sociale område.
plejecenter_460x180px

Reglerne om magtanvendelse gælder kun for demente borgere, der ikke længere har handleevne i behold til at samtykke på området. Disse regler gælder kun på det sociale område og ikke for behandling.

Det betyder eksempelvis, at der, hvis betingelserne er opfyldt, kan anvendes magt til nedre hygiejne, men der kan ikke anvendes magt til at lægge et kateter, da dette er behandling.

Magtanvendelse er, når personalet gennemfører omsorgen med magt.

Magtanvendelsesreglerne regulerer udtømmende, hvilke former for magt, der lovligt kan anvendes inden for det sociale område.

Læs mere om:

Senest opdateret: 16. februar 2015