Til forsiden

Administrationsaftaler

Administrationsaftaler er aftaler af økonomisk karakter, der ofte indgås med beboere i plejeboliger. Af aftalen fremgår det, hvordan betaling for bolig, mad, rengøring, mv. skal udredes. 

En administrationsaftale er juridisk gyldig, når beboeren har handleevne i behold på det tidspunkt, hvor aftalen underskrives. Og medmindre der står noget andet i aftalen, så løber den videre, selvom beboeren efterfølgende mister handleevnen, fx på grund af demens.

Har en beboer ikke handleevne i behold på det økonomiske område, kan man ikke indgå en administrationsaftale med vedkommende. 

Har beboeren en fremtidsfuldmægtig eller en økonomisk værge, kan aftalen indgås med denne person. 

Har beboeren ingen af delene, må kommunen overveje, om der skal anmodes om et værgemål, eller om man vil iværksætte pensionsadministration.

Nogle mennesker har - uafhængigt af sygdom - indgået aftaler om deres økonomi med fx en revisor, advokat eller et familiemedlem. En sådan aftale løber ligeledes videre, selvom personen på et tidspunkt mister handleevnen på grund af demenssygdom.

 

Senest opdateret: 21. januar 2020