Til forsiden

Vejledning i behandling af adfærdsmæssige og psykiske symptomer (BPSD) hos personer med demens

Vejledning for personale i sundhedssektoren og ældreplejen, som arbejder med mennesker med demens med adfærdsmæssige og psykiske symptomer. Vejledningen er et praktisk og informativt redskab med vægt på alternativer til medicinsk behandling.

Denne vejledning i god praksis er udviklet af den britiske Alzheimerforening (Alzheimer's Society) i samarbejde med en engelsk ekspertgruppe af førende klinikere inden for demensområdet.

Vejledningen har til formål at stille evidensbaseret støtte, rådgivning og redskaber til rådighed for et bredt udsnit af personale i sundhedssektoren og ældreplejen, som arbejder med mennesker med demens med adfærdsmæssige og psykiske symptomer.

Vejledningen er udformet som et praktisk og informativt redskab med vægt på alternativer til farmakologisk behandling. Vejledningen er oversat og bearbejdet til dansk af Nationalt Videnscenter for Demens.

Materialet i denne vejledning er tiltænkt alle personalegrupper undtagen ansatte i det akutte hospitalsmiljø. Vi håber, at det vil være til inspiration for praktikere i plejemiljøer, hvor dette aspekt af klinisk praksis vil få stadig mere opmærksomhed.

Vurdering af den rette pleje og behandling til mennesker med demens skal altid tage udgangspunkt i den enkeltes behov, og ordination og seponering af medicin skal altid drøftes med lægen. Denne oversatte engelske vejledning er tænkt som inspiration.

Download som pdf:

"Bedre behandling og pleje af mennesker med demens med adfærdsmæssige og psykiske symptomer".

Sundhedsstyrelsens tema om udadreagerende adfærd

Senest opdateret: 30. november 2016