Til forsiden

Varighed og ophør af behandling med kolinesterasehæmmere

Som anført i Sundhedsstyrelsens kliniske retningslinje for demens er det vanskeligt at formulere generelle anbefalinger for varigheden af behandling med kolinesterasehæmmere. 

Varighed og ophør af behandling med kolinesterasehæmmere afhænger blandt andet af, hvornår i sygdomsforløbet behandling indledes samt af progressionshastigheden af demenssygdommen hos den enkelte patient. Der mangler langtidsstudier på området, om end et studie fra 2012 tyder på, at effekten af donepezil kan vare udover 12 måneder.  Behandlingen bør følges løbende hos den enkelte patient med henblik på effekt og bivirkninger.

Seponering

Seponering af kolinesterasehæmmere bør foretages ved uacceptable bivirkninger, og seponering bør overvejes ved tvivl om effekten af behandlingen. Beslutningen vedrørende seponering bør baseres på en samlet klinisk vurdering og ikke alene på baggrund af kognitive test, der generelt ikke er klinisk anvendelige ved meget svær demens.

Klinisk effekt af demenslægemidler forsvinder få uger efter seponering.  Opfølgning efter seponering bør derfor ske inden for ca. fire uger, fx ved samtale med en primær omsorgsperson, der også opfordres til at kontakte den behandlende læge, hvis der indenfor de første fire uger ses en hurtigt aftagende praktisk funktionsevne eller øget forekomst af psykiske eller adfærdsmæssige symptomer. 

Senest opdateret: 28. november 2016