Til forsiden

Behandling af psykiatriske symptomer ved demens

Behandling af psykiske symptomer og adfærdsforstyrrelser ved demens med psykofarmaka er ofte uden effekt og kan indebære betydelige bivirkninger. Ikke-farmakologisk behandling bør derfor altid være førstevalg.

Behandling af psykiske symptomer og adfærdsforstyrrelser ved demens foregår almindeligvis bedst ved at tilpasse miljøet (ikke-farmakologisk behandling). Udgangspunktet bør altid være at forsøge at afdække årsagen til symptomer eller adfærdsforstyrrelser og fokusere på at forebygge eller afhjælpe de problemer, der har udløst symptomerne. Mange psykiatriske symptomer er vanskelige eller umulige at behandle med medicin.

Individuel vurdering

De hyppigste årsager til psykiske symptomer er legemlige sygdomme, lægemiddelbivirkninger, forandringer i patientens nærmiljø samt under- eller overstimulation (Se: psykiatriske symptomer → årsager). Patienten har måske utilfredsstillede basale behov, svært ved at udtrykke sig eller problemer med at forstå omgivelserne eller orientere sig i disse.

Da årsagerne varierer fra patient til patient, må forebyggelse og behandling af psykiatriske symptomer gribes meget individuelt an. Baggrunden for behandling er personcentreret pleje og tilpasning af patientens nærmiljø.

 

Senest opdateret: 30. november 2016