Til forsiden

Pleje og behandling

Pleje og omsorg er den vigtigste behandlingsindsats for mennesker med demens. Der findes ikke medicin, der kan helbrede demens, men symptomer ved Alzheimers sygdom kan dæmpes med medicin. Læs også om behandling af psykiatriske, adfærdsmæssige og psykiske symptomer samt den relevante lovgivning. 
Pleje og omsorg1200px.jpg

Læs bl.a. om plejefaglige metoder, fysisk pleje og omsorg og teknologiske hjælpemidler som fx gps-sporing til mennesker med demens m.m.

De kognitive symptomer kan ved nogle demenssygdomme lindres ved medicinsk behandling. Behandling af psykiatriske symptomer og adfærdsforstyrrelser foregår som regel bedst ved at tilpasse miljøet (ikke-farmakologisk behandling).

Få kendskab til de forskellige muligheder og relevante love, hvis du skal varetage økonomiske og personlige forhold for mennesker med demens. Læs bl.a. om  selvbestemmelse og handleevnemagtanvendelse  og reglerne på sundhedsområdet

 Vejledninger til sagsbehandlere om Huntingtons sygdom, frontotemporal demens og Alzheimers sygdom hos yngre mennesker.

Reglerne for digital post gælder også for mennesker med en demenssygdom. Få gode råd til, hvordan du som fagperson kan støtte og vejlede i de nye muligheder og regler.