Til forsiden

Yngre risikerer fejlagtig demensdiagnose

Yngre patienter, der mistænkes for at have en demenssygdom, bliver ofte dårligere undersøgt end ældre patienter. I nogle tilfælde fører det til fejldiagnosticering, fordi depression og problemer som følge af alkoholmisbrug kan forveksles med symptomer på demens. Det viser ny dansk forskning.

Læge Lise Cronberg Salem, der har lavet undersøgelsen, forsvarer sin ph.d.-afhandling "Dementia in the young - a diagnostic challenge" fredag den 22. august 2014 kl. 14 på Rigshospitalet.

Svært at diagnosticere demens hos yngre

Demens hos yngre under 65 år kan give andre symptomer end demens hos ældre og har ofte et andet sygdomsforløb, hvilket gør det svært at diagnosticere.

Lise Cronberg Salem, der tilknyttet forsker ved Nationalt Videnscenter for Demens, har set dels på pålideligheden af demensdiagnoser hos yngre diagnosticeret på danske hospitaler, dels på kvaliteten af det undersøgelsesprogram, der anvendes ved diagnosticeringen. Studiet er baseret på en stikprøve fra landsdækkende registre, hvor data fra knap 200 yngre patienter diagnosticeret med demens i 2008 er blevet analyseret.

- Vores forventning var, at de yngre patienters diagnoser ville være ret stærke, for hvis man er 50 år gammel og begynder at udvise demenssymptomer, så må man forvente at komme igennem et grundigt undersøgelsesprogram. Desuden antog vi, at diagnoser, der bliver registreret i vores landsdækkende registre, er valide data, der bygger på et ordentligt grundlag i forhold de nationale retningslinjer for diagnosticering af demenssygdomme, forklarer Lise Cronberg Salem.

Mange fejlregistreringer

For at vurdere diagnosernes pålidelighed indhentede forskergruppen kopier af patienternes hospitalsjournaler og lod tre uafhængige demenseksperter gennemgå dem. Ifølge eksperternes vurdering var de registrerede diagnoser kun korrekte i 59 pct. af tilfældene. Endvidere var der overraskende mange eksempler på, at patienter stod registreret med en demensdiagnose i Landspatientregistret, uden at en klinisk demensdiagnose var anført i hospitalsjournalen. De tilsyneladende fejlagtige demensdiagnoser blev især givet til patienter, der led af depression eller alkoholmisbrug.

Depression forveksles med demens

- Mange af de patienter, der ikke var godt nok udredt, var blevet registreret med en uspecifik demensdiagnose, som de havde fået i forbindelse med en akutindlæggelse på et hospital. Mange af dem var depressive og havde en sygdomshistorie med depression bag sig - nogle af dem var endda i behandling for depression og havde ikke tidligere haft tegn på begyndende demens. Så der tegnede sig et billede af, at nogle af de yngre patienter i Danmark, der er blevet registreret med en demensdiagnose, ikke burde have haft den, fortæller Lise Cronberg Salem.

Patienter undersøges ikke grundigt nok

Kvaliteten af undersøgelsesprogrammet blev ligeledes undersøgt via gennemgang af patientjournaler. Kun i 24 pct. af tilfældene levede undersøgelsesprogrammet op til evidensbaserede retningslinjer for udredning af demens. Patienterne var blevet udredt på mange forskellige typer hospitalsafdelinger og kvaliteten af udredningen hang i høj grad sammen med, hvilket speciale der stod for udredningen.

Yngre patienter har andre symptomer end ældre

Det er til gengæld vigtigt, at de patienter, der rent faktisk udvikler tidlig demens bliver opdaget i tide. Derfor har Lise Cronberg Salem i sit studie også brugt tid på at undersøge de yngre demenspatienters klageprofiler, dvs. hvilke gener de typisk oplever. De viser sig nemlig at adskille sig væsentligt fra andre patienters.

- Hvis vi kan beskrive deres særlige klageprofiler, kan vi øge chancen for at opdage demens allerede i tidlig fase, f.eks. i almen praksis. Lægen kan se, hvad det er, personen klager over og derudfra henvise patienten til nærmere undersøgelser på en hukommelsesklinik. Det betyder, at vi får mulighed for at fange de demente så tidligt som muligt i sygdomsforløbet. For hvis det er Alzheimers sygdom, der er skyld i demensen, så handler det om at igangsætte behandling hurtigst muligt. Den behandling, vi kan tilbyde i dag, udsætter forværringen, men stopper den ikke, så derfor vil vi gerne give behandling så tidligt som muligt, fortæller Lise Cronberg Salem.

Fakta om demens:

  • I Danmark findes der cirka 90.000 mennesker med demens - cirka 3.000 er under 65 år
  • Yngre patienters demens skyldes oftest Alzheimers sygdom eller pandelapsdemens (frontotemporal demens)
  • Ca. 200 sygdomme kan medføre demens

Kilde: Nationalt Videnscenter for Demens

Fakta om undersøgelsen:

I 2008 blev 891 yngre med en demensdiagnose identificeret via Landspatientregisteret og det Psykiatriske Centrale Forskningsregister. En tilfældig stikprøve på 200 patienter blev udtrukket og kopi af 195 journaler blev rekvireret til vurderingen af diagnosernes pålidelighed. I vurderingen af kvaliteten af det diagnostiske udredningsprogram blev 36 patienter, der fejlagtigt stod registreret med en demensdiagnose, ekskluderet, hvorved kvalitetssamplet endte på 159 patienter. De tre uafhængige eksperter var henholdsvis neurolog, psykiater og neuropsykolog.

Resultaterne tolkes af forskerne som udtryk for, at der i hospitalsvæsnet foregår såvel en overregistrering som en overdiagnosticering af demens hos yngre. Det må understreges, at eksperternes diagnoser blev stillet alene på grundlag af de indhentede journaloplysninger - det vil sige, at eksperterne ikke selv havde mulighed for at undersøge pågældende patienter. Det bør endvidere nævnes, at den reelle forekomst af demens blandt yngre danskere er ukendt, idet der ikke foreligger nogen befolkningsundersøgelser af demens blandt yngre. Det kan derfor ikke udelukkes, at der på landsplan tværtimod foregår en underdiagnosticering.

Videnskabelige artikler:

Salem LC, Andersen BB, Nielsen TR, Stokholm J, Jorgensen MB, Rasmussen MH, et al. Overdiagnosis of dementia in young patients - a nationwide register-based study. Dement Geriatr Cogn Disord 2012;34(5-6):292-9

Salem LC, Andersen BB, Nielsen TR, Stokholm J, Jorgensen MB, Waldemar G. Inadequate diagnostic evaluation in young patients registered with a diagnosis of dementia: a nationwide register-based study. Dement Geriatr Cogn Dis Extra 2014 Jan;4(1):31-44

Senest opdateret: 28. april 2015