Til forsiden

Pressemeddelelse: Topforskere opfordrer Europa-Parlamentet til fælles indsats mod demens

Flere end 30 førende internationale forskere har samarbejdet om en rapport, som identificerer en række udfordringer og kommer med ekspertanbefalinger på demensområdet. Rapporten fylder hele april-nummeret af The Lancet Neurology og præsenteres for Europa-Parlamentet i Bruxelles den 15. marts 2016.

Forskerne anbefaler en samlet indsats og en langsigtet økonomisk plan for at imødekomme den udfordring, som Alzheimers sygdom og andre demenssygdomme, udgør. Den 78 sider lange rapport indeholder en detaljeret oversigt med ekspertanbefalinger til politikere og beslutningstagere om, hvordan patientpleje, grundforskning og klinisk forskning i demens bør organiseres i fremtiden.

The Lancet Neurology rapporten er skrevet af forskere fra Sverige, Frankrig, Storbritannien, Australien, Danmark, Canada, Schweiz, Italien, Luxembourg, USA, Tyskland og Holland.

Professor Gunhild Waldemar, leder af Nationalt Videnscenter for Demens er en af de forskere, der har bidraget til Lancet-rapporten:

- I Danmark ønsker Sundheds- og Ældreminister at forstærke indsatsen for mennesker med demens og deres pårørende i en ny ambitiøs national handleplan. Lancet-rapporten viser, at demens allerede koster samfundet enorme summer, og at det er vigtigt, at politikere indser nødvendigheden af at investere i forskning i både forebyggelse, bedre pleje og i udvikling af nye behandlinger, siger Gundhild Waldemar.

Nødvendigt med samarbejde på tværs af landegrænser

Rapporten diskuterer sundhedsøkonomi, epidemiologi, forebyggelse, genetik, biologi, diagnostik, behandling, pleje og etik. Forskergruppen anbefaler, at statslige organer samarbejder med medicinalvirksomheder og danner store multinationale partnerskaber for at koordinere og udnytte videnskabelige og økonomiske ressourcer bedst muligt.

Leder af forskergruppen bag rapporten, professor Bengt Winblad, Center for Alzheimer Research på Karolinska Institutet i Sverige:

- For at besejre Alzheimers sygdom og andre demenssygdomme er der behov for en samlet indsats, ikke kun inden for forskning, men også inden for den politiske arena på alle niveauer. Mit håb er, at vores arbejde vil stimulere øget nationalt og internationalt samarbejde, siger professor Bengt Winblad.

131 millioner tilfælde af demens på verdensplan i år 2050

Alzheimers sygdom er den mest udbredte form for demens og tegner sig for ca. 60 procent af alle demenstilfælde. Den vigtigste risikofaktor er høj alder, og da vores gennemsnitlige levetid stiger, forventes antallet af personer med demens også at stige.

På verdensplan er næsten 47 mio. personer ramt af demens. I 2030 forventes antallet at nå 75 mio., mens man i 2050 forventer, at 131 mio. personer på verdensplan vil være ramt af sygdommen. Der findes endnu ikke nogen behandling, som effektivt kan standse sygdommen.

Tal og statistik om demens 

Rapportens fulde titel: 
'Defeating Alzheimer's disease and other dementias: a priority for European science and society' udkommer i Lancet Neurology, 2016;15:455-532.

Senest opdateret: 15. marts 2016