Til forsiden

Pressemeddelelse: Ny værktøjskasse skal hjælpe undervisere på demensområdet

I dag offentliggøres ”Værktøjskassen – støtte til et liv med demens”, som indeholder manualer og materialer til undervisning og samtaleforløb for personer med demens og deres pårørende. Værktøjskassen er et af initiativerne i National Demenshandlingsplan 2025. 

I Danmark lever ca. 89.000 personer med en demenssygdom. De og deres pårørende har brug for støtte, rådgivning og viden om demens for at kunne tackle de omvæltninger, som sygdommen medfører. Med ’Værktøjskassen – støtte til et liv med demens’ får kommuner og regioner nu en række gennemprøvede materialer, som kan anvendes til undervisning og rådgivning lokalt.

”Værktøjskassen – støtte til et liv med demens” udspringer af initiativ 11 i National Demenshandlingsplan 2025, hvor Nationalt Videnscenter for Demens har fået til opgave af Sundheds- og Ældreministeriet at udvikle og udbrede nationale værktøjer til samtale, patient- og pårørendekurser og samtalegrupper om livet med demens. 

Lancering i tre byer 

Værktøjskassen lanceres ved tre gratis seminarer i København, Odense og Aalborg den 24. januar samt 30. og 31. januar 2019. 

- Vi er stolte over at præsentere manualer og materialer, som kan bruges til undervisning og rådgivning af pårørende og mennesker med demens i hele landet. Det har været et intenst udviklingsprojekt, og vi skylder en stor tak til alle, der har bidraget undervejs. Jeg håber, at fagpersoner i kommuner og regioner vil tage materialerne til sig, siger Jette Kallehauge, projektleder i Nationalt Videnscenter for Demens.

Indholdet i Værktøjskassen er tilpasset de forskellige faser i et sygdomsforløb med demens og fokuserer på tiden lige efter diagnosen, tiden i hjemmet og tiden i plejebolig. 

Værktøjskassen indeholder bl.a.: 

  • Manualer til gennemførelse af kurser og samtalegrupper
  • Samtalehjul og hjælpekort til at understøtte dialog
  • Hæfter til pårørende om forskellige emner
  • Bøger med gode råd til mennesker med demens
  • Film med interviews med pårørende og mennesker med demens
  • Power point præsentationer
Demensværktøjskassen.dk

Bidrag fra fagpersoner, pårørende og personer med demens

Et brugerpanel bestående af personer med demens og pårørende samt erfarne ressourcepersoner fra kommuner, regioner og frivillige organisationer har været inddraget i arbejdet med værktøjskassen.

I alt syv kommuner og en hukommelsesklinik har afprøvet de konkrete materialer i pilotfasen – heriblandt Esbjerg Kommune.  

Karin Juul Viuff er leder af videnscenter for demens i Esbjerg Kommune og har særligt været involveret i udviklingen af ’Samtalehjulet – version demens’:

- Vi arbejder hele tiden på at blive dygtigere, men har ofte savnet materialer med en vis faglig tyngde. Mange har derfor brugt tid på at udvikle egne koncepter hver for sig. Men nu kan vi tage afsæt i et gennemarbejdet materiale af høj kvalitet, som er let at tilpasse lokale forhold.

I Esbjerg Kommune ser man frem til at arbejde med alle værktøjskassens materialer:

- Vi har i pilotafprøvningen fået rigtig god respons fra pårørende og borgere med demens. Materialet gør også, at vi som fagpersoner kan holde et spejl op for os selv og forholde os til vores egen faglighed og metoder på en ny måde. Vi glæder os meget til at arbejde videre med de øvrige materialer i værktøjskassen, siger Karin Juul Viuff.  

Vigtigt med en tidlig indsats 

I Alzheimerforeningen ved man, at det har stor betydning, at demenspatienter og pårørende får viden og rådgivning om demens tidligt i forløbet.  

Alzheimerforeningens formand, Birgitte Vølund hilser "Værktøjskassen" velkommen:  

- Demenspatienter og pårørende ønsker viden, støtte og rådgivning om sygdom, hverdagsliv og muligheder. Med værktøjskassen får kommunerne nu mulighed for at tilbyde en struktureret og gennemprøvet tilgang til den enkelte patient og familie. At få en demensdiagnose har store menneskelige omkostninger, og det betyder en verden til forskel med en tidlig indsats. Vi kender kun alt for godt de negative konsekvenser af ikke at sætte rettidigt og kvalificeret ind. Demenspatienter og pårørende har behov for kvalitet i indsatsen fra diagnosen er stillet til patientens sidste suk, ja endog også bagefter for de efterladte. Jeg håber derfor inderligt, at kommunerne tager redskaberne til sig til gavn for demenspatienter og pårørende, siger Birgitte Vølund.

Hjemmeside og kursustilbud

Ud over de tre lanceringsseminarer tilbyder Nationalt Videnscenter for Demens to kurser, hvor man kan gå i dybden med redskaber til undervisning og samtaleforløb for henholdsvis pårørende og for mennesker med demens.

Alle materialer kan downloades gratis på hjemmesiden: 
www.demensværktøjskassen.dk

Kursus for undervisere den 12.-13. juni 2019 i Vejle: 
Værktøjskassen - undervisning og støtte til mennesker demens

Kursus for undervisere den 28.-29. august i Odense:
Værktøjskassen - undervisning og støtte til pårørende

Senest opdateret: 30. januar 2019