Til forsiden

Pressemeddelelse: Læger under uddannelse skal lære om demens

Ny e-learning om demens til læger under uddannelse inden for specialerne neurologi, geriatri, psykiatri og almen medicin. Målet er at ruste de kommende speciallæger til at stå fagligt stærkere, når de møder mennesker med demens i klinikken. ABC Demens for læger er udviklet af Nationalt Videnscenter for Demens og Region H E-læring.
20160126TB_NVD_Genre36-1200x800.jpg

Det er første gang, der er udviklet et særligt e-learningskursus om demens til læger under uddannelse. Kurset falder i tråd med regeringens oplæg til den nationale demenshandleplan 2025, der blandt andet fokuserer på kompetenceløft for de faggrupper, som arbejder med udredning og behandling af demens.

ABC Demens for læger præsenteres også som en poster på konferencen Alzheimer Europe, der løber af stabelen i København 31. okt. til 2. november. 

Positiv modtagelse

I udviklingsforløbet har en række læger under uddannelse fungeret som testpanel, og det færdige e-learningskursus har allerede fået en positiv modtagelse. 

Claire Miller er reservelæge på en neurologisk afdeling og kalder ABC Demens for læger for en genial ”hjemme-på-sofaen” måde at få genopfrisket demensudredningen: 

”Som ny læge på afdelingen synes jeg, at ABC Demens var enormt relevant som introduktion og genopfriskning forud for min første arbejdsdag. Indholdet i kurset afspejler på en troværdig måde det, jeg møder i min kliniske hverdag og kan bestemt anbefales som et lærerigt og nemt tilgængeligt supplement til ens læring."

Speciallæge i almen medicin, Jørgen Peter Ærthøj ser også relevansen af kurset:

”Der undervises ikke nok i kognitiv dysfunktion og demens på universiteterne, men det fylder rigtig meget i den daglige patientkontakt. Derfor er det utrolig vigtig med fælles viden på tværs af sektorer, så alle læger ved, hvordan man opdager kognitive forstyrrelser og håndterer disse mest hensigtsmæssigt. E-læring kan sjældent stå alene, og i mine øjne kan et kursus som dette med fordel indgå som en del af lægernes uddannelse.”

Johannes Krogh, er læge og under uddannelse til speciallæge i psykiatri:

”Som uddannelseslæge i psykiatri er et væsentligt lægefagligt element at skelne mellem fysiske og psykiske årsager til patientens symptomer – det vil også sige ændringer i de kognitive funktioner. ABC Demens for læger er lærerigt og indeholder gode eksempler, som jeg synes er klinisk anvendelige og på et højt fagligt niveau.”

Faglig viden sættes i spil i konkrete situationer

’ABC Demens for læger’ er bygget op om konkrete patient-cases, der berører både udredning, behandling og opfølgning. De enkelte cases præsenteres via film, øvelser, fotos, tekst og faglige illustrationer. Det lægefaglige indhold er – i samarbejde med professor Steen Hasselbalch – skrevet af læge, ph.d. Kristian Steen Frederiksen, som snart er færdiguddannet som neurolog:

Vi har lagt vægt på, at kursisten bliver præsenteret for evidensbaseret viden gennem praksisnære cases. Det kan fx være brugen af biomarkører ved udredning af demens, behandling af adfærdsmæssige og psykiatriske symptomer samt sociale og etiske problemstillinger. Casene spænder vidt, og vi har forsøgt at berøre alle faser i et forløb for patienter med demens."

Når man har oprettet en profil, kan man tage kurset i sit eget tempo – systemet markerer automatisk, hvor langt man er kommet. Kurset afsluttes med en test, hvorefter man kan udskrive et kursusbevis. 

Uddannelsesleder Karen Tannebæk, National Videnscenter for Demens, håber at e-learningen kan øge lægernes interesse og faglige viden om demens, inden de skal ud i klinikken:

”Man kan tilegne sig viden på mange måder, og e-learning har blandt andet den fordel, at man kan gøre det i sit eget tempo. De fleste lærer bedst, når de undervejs skal tage stilling og besvare spørgsmål om relevante patient-cases. Læger under uddannelse har ofte begrænset mulighed for at se patienter med forskellige demenssygdomme i deres kliniske hverdag. Derfor håber vi, at ABC Demens kan ruste dem til at stå fagligt stærkere, og at yngre læger kan bruge det som afsæt for diskussion med mere erfarne kolleger.”

 ABC Demens for læger udkommer 5. oktober 2016 og findes på www.videnscenterfordemens.dk/abc.

 

FAKTA om ABC Demens:

  • ABC Demens er e-learning til forskellige faggrupper, der arbejder med mennesker med demens. ”ABC Demens – pleje og omsorg” har knap 14.000 brugere.
  • ABC Demens for læger udkommer 5. oktober 2016.
  • Udviklet af Nationalt Videnscenter for Demens i samarbejde med Region H E-læring og repræsentanter fra de forskellige målgrupper.
  • Alle kan gratis oprette sig som bruger af ABC Demens på www.videnscenterfordemens.dk/abc

 

Mere info og pressefotos – kontakt:

Presseansvarlig Mette Tandrup Hansen
Mobil: 29 80 28 81
mette.tandrup.hansen@regionh.dk

Projektleder Elsebeth Refsgaard
Telefon: 35 45 53 10
elsebeth.refsgaard@regionh.dk

Senest opdateret: 28. oktober 2016