Til forsiden

Højt forbrug af morfin blandt ældre i Danmark

Danske ældres forbrug af morfinpræparater giver anledning til bekymring. Demente ældre får langt hyppigere end ikke-demente udskrevet medicin med morfin. Forbruget er højest på plejehjem, hvor hele 41 pct. af alle beboere i løbet af et år er i behandling med morfinpræparater eller anden stærk smertestillende medicin. Det viser ny forskning fra Nationalt Videnscenter for Demens.

Studiet er det første af sin art og undersøger forbruget af morfinpræparater i hele den danske ældrebefolkning over 64 år i løbet af et år (2010). Undersøgelsen er udarbejdet af læge Christina Jensen-Dahm fra Nationalt Videnscenter for Demens i samarbejde med Center for Registerforskning i Århus. Studiet er netop publiceret i det ansete amerikanske tidskrift Alzheimer's and Dementia.

Læge Christina Jensen-Dahm fra Nationalt Videnscenter for Demens finder, at undersøgelsen giver anledning til bekymring:

- Det er vigtigt, at ældre får behandling, hvis de har smerter. Men demens giver i sig selv ikke smerter, så der ikke nogen lægelig grund til, at demente oftere får morfinpræparater eller anden stærk smertestillende medicin. Vores undersøgelse viser ikke, hvorfor forbruget af morfinpræparater er så højt blandt demente og plejehjemsbeboere, men tallene giver da anledning til bekymring.

Morfinpræparater og anden stærk smertestillende medicin er forbundet med en række bivirkninger, herunder at man bliver sløv, risikerer at falde eller får vejrtrækningsproblemer. I værste tilfælde kan man dø af at få morfin. Ældre er generelt mere udsatte for at få bivirkninger til morfinpræparater og især demente og andre skrøbelig ældre er i risiko.

Demente i Danmark får oftere og mere morfin end ikke-demente

Udenlandske studier har tidligere vist, at demente patienter sjældnere fik smertestillende medicin i forhold til ikke-demente ældre, hvilket måske kunne tyde på, at demente var underbehandlede i forhold til smerter. Forskerne ønskede at undersøge, om dette også var tilfældet i Danmark.

Men modsat hvad forskerne forventede, viste det sig, at demente i Danmark langt oftere fik morfinpræparater eller anden stærk smertestillende medicin, og at demente samtidig var i behandling i længere tid end ikke-demente.

28 pct. af de hjemmeboende demente og 17 pct. af de ikke-demente var i løbet af 2010 i behandling med stærkt smertestillende medicin. Forbruget var endnu mere udtalt på plejehjem, hvor hele 41 pct. af plejehjemsbeboerne har været i behandling med morfinpræparater eller anden stærk smertestillende medicin.

Højt forbrug af morfin i Danmark i forhold til udlandet

En undersøgelse fra Finland viser, at 3,6 pct. af de hjemmeboende demente i 2005 fik morfin eller anden stærk smertestillende medicin.

- Sammenlignet med Finland var forbruget af morfinpræparater blandt hjemmeboende demente i Danmark næsten 8 gange så højt i 2010. Mennesker med demens, og særligt de som bor på plejehjem, er blandt de svageste ældre og har en høj risiko for alvorlige bivirkninger. Men vores studie viser, at de samtidig er den gruppe, der har det højeste forbrug af morfinpræparater og anden stærk smertestillende medicin, siger læge Christina Jensen-Dahm fra Nationalt Videnscenter for Demens.

Udbredt brug af morfinplastre blandt demente

10 pct. af de hjemmeboende demente og 20 pct. af de demente på plejehjem blev i løbet af 2010 behandlet med morfinplastre. Til sammenligning var 2 pct. af de ikke-demente hjemmeboende i behandling med morfinplastre.

Morfinplastre anbefales almindeligvis kun til f.eks. cancerpatienter med stærke kroniske smerter, der er svære at behandle på anden måde.

- Vores undersøgelse viser ikke, hvorfor forbruget af morfinplastre er så højt blandt patienter med demens, men det bør undersøges, hvorfor brugen er så udbredt. Det amerikanske 'Food and Drug Administration' (FDA) udsendte i 2005 og 2007 advarsler omkring brug af morfinplastre, da man havde observeret dødsfald forbundet med brug af disse. Vi har ikke undersøgt eventuelle konsekvenser af forbruget, men det bør man gøre, anbefaler læge Christina Jensen-Dahm fra Nationalt Videnscenter for Demens.

Fakta om demens

  • Ca. 90.000 mennesker i Danmark har en demenssygdom
  • Ca. halvdelen af alle demente lider af Alzheimers sygdom
  • Demens påvirker oftest hukommelsen, men medfører også forandringer i personlighed og adfærd

 

Læs undersøgelsen her:

Frequent use of opioids in patients with dementia and nursing home residents-A study of the entire elderly population of Denmark

Senest opdateret: 28. april 2015