Til forsiden

Digital post og selvbetjening: Nye muligheder for mennesker med demens

Reglerne for digital post gælder også for mennesker med en demenssygdom. Digital post og online-selvbetjening giver nye muligheder, men hvad skal læger, sygeplejersker og plejepersonale være opmærksom på for at kunne støtte og vejlede?
senior_mand_digital_460x180

Når et menneske får stillet en demensdiagnose, er der mange spørgsmål, der melder sig. Én af de ting man bør tage stilling til så tidligt som muligt, er kommunikationen med det offentlige Danmark, som fra 1. november 2014 blev digital.

Hvad, der er den bedste løsning for en person med demens, afhænger af personens lyst og evner, netværket omkring personen samt adgangen til computer og internet.

Nationalt Videnscenter for Demens har gennemgået muligheder og regler og lavet et tema på www.videnscenterfordemens.dk, om de vigtigste ting, som fagperson eller pårørende skal være opmærksom på i forbindelse med digital post og selvbetjening.

Læseadgang for pårørende

Har personen med demens sin handleevne i behold - og er i stand til at henvende sig til Borgerservice og underskrive en fuldmagt - kan han/hun tildele læseadgang til en pårørende.

Det giver den fordel, at pårørende der bor langt væk, nemt kan læse den post, der kommer ind i personen med demens' digitale postkasse. Så undgår man, at fysiske breve fra kommunen ender i skraldespanden eller forputter sig under avisen.

Fritagelse fra digital post

Det er muligt at blive fritaget for at modtage digital post fra det offentlige på baggrund af kognitive svigt eller manglende adgang til en computer.

Det kan være en løsning for nogle mennesker med demens. På den måde sikres det, at de stadig modtager breve. Man skal dog være opmærksom på, at fritagelsen kun gælder for digital post fra det offentlige. Der kan gælde andre regler for fx internetudbyder eller telefonselskab. Flere og flere virksomheder sender udelukkende digital post.

Digital selvbetjening - også selvom man er fritaget for digital post

Fritagelse for Digital Post er ikke ensbetydende med, at man også er fritaget fra digital selvbetjening. Der findes mange forskellige digitale selvbetjeningsløsninger, som varierer i kompleksitet, og det er derfor ikke muligt én gang for alle at blive fritaget for digital selvbetjening.

Digitale selvbetjeningsløsninger kræver NemID, som er strengt personligt. Derfor er det aldrig tilladt at benytte en anden persons NemID til at logge ind i en digital løsning. I stedet skal pårørende/værger fra gang til gang kontakte den pågældende myndighed - fx i forbindelse med lægeskift eller ansøgning om boligstøtte, varmetillæg eller hjælpemidler.

Det offentlige er forpligtet til på anden vis at betjene en person med demens. Muligheden for at handle på en anden persons vegne er forskelligt fra den ene selvbetjeningsløsning til den anden, og det er altid den ansvarlige myndighed, der beslutter, om det skal kunne foregå digitalt.

Læs mere:

Senest opdateret: 28. april 2015