Til forsiden

Demente skal også have livskvalitet

Pressemeddelelse - og det kan de få, hvis de professionelle arbejder sammen og tager fælles ansvar, siger Gunhild Waldemar, leder af Nationalt Videnscenter for Demens, der for femtende gang er vært for DemensDagene.

Kan man overhovedet tale om livskvalitet, når det gælder svært demente mennesker for hvem bare det at spise et måltid mad er en udfordring?
- Ja, det kan man, siger professor dr.med. Gunhild Waldemar, der er leder af Nationalt Videnscenter for Demens. - Men det kræver, at vi redefinerer opfattelsen af, hvad livskvalitet er.

For demente mennesker kan livskvalitet være stille nærvær fra et andet menneske. Det kan være en sang, en dans, og det kan være omgivelser, der er tilpasset den dementes behov.
Det og meget andet vil der blive talt mere om, når omkring tusind sundhedsfaglige personer mødes til DemensDagene i Tivoli Congress Center den 6. og 7. maj.

Det overordnede tema for dette års demensdage, som holdes for femtende gang, er "Livskvalitet i hverdagen - et fælles ansvar".
Social- og integrationsminister Karen Hækkerup byder velkommen mandag kl. 10 til et program, der består af en række symposier om demens.

Blandt emner som kan have bredere interesse er:

Sanserum for demente
Mens DemensDagene står på, kan man opleve et særligt sansetelt for mennesker med demens. Her er lyde, dufte, lys, musik og andet, som beroliger og giver en oplevelse af glæde og velbehag. Snoezelen er en hollandsk opfindelse. Demensskonsulen, Ea Gissh Seeger, fortæller om erfaringer fra brug af Snoezelen i demensplejen i symposium 5, tirsdag kl. 11-11.30.

Etniske minoritetsgrupper og demens.
Ensomhed og vanskeligheder med at kommunikere er ekstra store problemer, når mennesker fra etniske minoritetsgrupper bliver demente. Dem kommer der flere af både i Danmark og Sverige. Derfor har danske og svenske fagfolk på området indledt et samarbejde om at finde frem til de bedste måder at teste og bistå denne gruppe af borgere. Symposium 3, mandag den 6. maj kl.13.30-16.

Kan velfærdsteknologi hjælpe demente?
Velfærdsteknologi hjælper borgere med funktionsnedsættelse. Hvem er velfærdsteknologi velfærd for? Hvornår gavner det mennesker med demens? Teamleder Jørgen Løkkegaard og seniorkonsulent Lone Gaedt, begge Teknologisk Institut, giver bud på dette på symposium 2 mandag kl. 15-16.

Fysisk aktivitet og demens
Meget tyder på at fysisk træning - især cykeltræning og fitness - gavner mennesker med demens. Seniorforsker Nina Beyer og læge Kristian Frederiksen fortæller om erfaringer og forskning på området tirsdag den 7. maj kl. 13-14.30

Læs hele programmet på

Ønsker du kontakt til en eller flere af oplægsholderne, så henvend dig til:
Benedikte Andersen
Informationsmedarbejder
Mobil: +45 6092 2781
E-mail:

For yderligere information om DemensDagene kontakt venligst professor Gunhild Waldemar på telefon: 5168 4520

Senest opdateret: 28. april 2015