Til forsiden

Styregruppe og referencegruppe

Nationalt Videnscenter for Demens blev etableret i 2007 med midler fra det tidligere Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Indenrigs- og Sundhedsministeriet samt Helsefonden. Region H er vært for videnscentret, der ledelsesmæssigt er forankret i Neurologisk Klinik, Neurocentret, Rigshospitalet, som en enhed med selvstændigt personale- og budgetansvar.

Projektorganisationen omfatter en styregruppe og en faglig referencegruppe:

Styregruppe

Styregruppen bidrager til at sikre Nationalt Videnscenter for Demens's udvikling og fremdrift samt koordination i forhold til andre relevante nationale aktiviteter på demensområdet. 

Medlemme af styregruppen - juni 2019:  

 • Svend G. Hartling, koncerndirektør Region Hovedstaden (udpeget af Danske Regioner) (formand)
 • Anne Louise Nyegaard Hellen, Kontorchef, Sundheds- og ældreministeriet (udpeget af Ministeriet)
 • Charlotte Søderlund chefkonsulent, Sundheds- og ældreministeriet (udpeget af Ministeriet)
 • Søren Bredkjær, vicedirektør, Psykiatrien Region Sjælland (udpeget af Danske Regioner)
 • Karen Marie Myrndorff, chefkonsulent, Kommunernes Landsforening KL (udpeget af KL)
 • Per Jørgensen,vicedirektør, Rigshospitalet (udpeget af Rigshospitalet)
 • Line Sønderby Christensen, implementeringskonsulent, Region Hovedstaden
 • Gunhild Waldemar, centerleder, professor, Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet 

Nationalt Videnscenter for Demens varetager sekretariatsfunktionen for styregruppen. 

Referencegruppe

Referencegruppen bidrager med faglig rådgivning og sikrer inddragelse af brugernes behov dvs. synspunkter hos mennesker med demens og deres pårørende for at kvalitetsudvikle videnscentrets faglige profil. Endvidere bidrager referencegruppen til at styrke omverdenens kendskab til videnscentret og dets aktiviteter.

Medlemmer af referencegruppen - juni 2019: 

 • Socialstyrelsen
  Dorthe Bevensee, fagkonsulent i Center for Handicap og Psykisk Sårbarhed
 • Sundhedsstyrelsen
  Mads Biering la Cour, enhedschef for Ældre og Demens
 • Kommunernes Landsforening
  Charlotte Grøndal, demenskonsulent Odsherred Kommune
  Marianne Mouritsen Jensen, plejecenterleder, Greve
 • Region Midtjylland
  Eva S. Schiøth, afdelingslæge, Afdeling P, Aarhus Universitetshospital, Risskov
 • Region Nordjylland
  Karsten Vestergaard, ledende overlæge, Neurologisk afdeling, Alborg Sygehus
  Suppleant: Bodil Gramkow Andersen, specialeansvarlig overlæge, Gerontopsykiatrisk Afdeling, Brønderslev Psykiatriske Sygehus
 • Region Syddanmark
  Lene Wermuth, specialeansvarlig overlæge, Neurologisk Afdeling N, Odense Universitetshospital / Demensklinik Fyn, Odense.
 • Region Hovedstaden
  Hanne Elkjær Andersen, overlæge, Medicinsk afdeling M, Rigshospitalet, Glostrup.
 • Region Sjælland
  Susanne Kristiansen, specialistsygeplejerske, Regionalt Videnscenter for Demens, Sjælands Universitetshospital, Roskilde
 • Praktiserende Lægers Organisation
  Frans Boch Waldorff, professor, Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet 
 • Alzheimerforeningen
  Birgitte Vølund, landsformand 
 • Landsforeningen Huntingtons Sygdom
  Charlotte Hold, formand
 • Ældresagen
  Anja Bihl-Nielsen, seniorkonsulent
 • Gunhild Waldemar 
  Centerleder, professor, Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet 
Senest opdateret: 11. juli 2019