Til forsiden

Internationalt samarbejde om demens

Nationalt Videnscenter for Demens deltager i nordisk forskningsnetværk og samarbejder med skandinaviske videnscentre på demensområdet, ligesom vi er en del af netværket for demensenheder i det europæiske Alzheimer konsortium.

The Nordic Network in Dementia Diagnostics (NIDD)

Med støtte fra Nordisk Ministerråd (Nordforsk) igangsatte kliniske ekspertisecentre  de nordiske lande i 2009 et samarbejde om klinisk forskning i Alzheimers sygdom og andre demenssygdomme. I samarbejdet deltager Oslo/Ullevål, Bergen, Reykavik, Tallin, Kuopio, Stockholm, Roskilde, Rigshospitalet/Nationalt Videnscenter for Demens.

Læs mere om NIDD

Nordisk netværk for videnscentre

Nationalt Videnscenter for Demens samarbejder løbende med Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og Helse i Norge og Svenskt Demens Centrum De tre centre mødes årligt for at udveksle erfaringer og planlægge fælles projekter. Fx samarbejder vi om skandinavisk konference for ledere i demensomsorgen, der finder sted hvert andet år.  

Læs mere om Svenskt Demens Centrum

Læs mere om Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og Helse

Det Europæiske Alzheimer Konsortium (EADC)

Nationalt Videnscenter for Demens er medlem af European Alzheimer’s Disease Consortium (EADC), som omfatter ca. 60 særlige ekspertisecentre inden for klinisk demensforskning i Europa. Medlemskabet er gavnligt i forbindelse med forskningssamarbejde i internationale projekter. 

Læs mere om EADC

European Huntington's Disease Network (EHDN)

Nationalt Videnscenter for Demens er et aktivt medlem af European Huntington's Disease Network (EHDN) – en platform for fagpersoner og mennesker berørt af sygdommen. Netværket arbejder med klinisk forskning på tværs af Europa.

Læs mere om EHDN

Interdem europæisk forskernetværk

Interdem er et europæisk netværk for forskere med fokus på tidlig opsporing og psykosociale interventioner. Flere end 20 lande er repræsenteret i netværket.

Læs mere om Interdem

North Sea Dementia Group – demenspleje og omsorg

North Sea Dementia Group er et netværk med fokus på forskning og praksis inden for pleje og omsorg af mennesker med demens. Netværket mødes årligt til et to-dages møde. Foruden Danmark deltager repræsentanter fra Belgien, Frankrig, Tyskland, Irland, Italien, Luxembourg og Holland i netværket.

Konkrete forskningsprojekter

Foruden de nævnte internationale netværk indgår Nationalt Videnscenter for Demens i samarbejde med flere internationale institutioner om konkrete forskningsprojekter.

Læs mere om Nationalt Videnscenter for Demens's forskning

Senest opdateret: 25. maj 2016