Til forsiden

Økonomisk støtte

Etableringen af Nationalt Videnscenter for Demens i 2007 skete med støtte fra puljemidler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet og projektmidler fra Sygekassernes Helsefond.
økonomisk støtte

Bidragydere

For større økonomiske bidrag modtaget til aktuelle forsknings- og udviklingsprojekter vil Nationalt Videnscenter for Demens gerne takke:

 • Absalonfonden
 • Alzheimr Research Foundation
 • Dagmar Marshalls Fond
 • Den Danske Forskningsfond
 • Desirée og Niels Ydes Fond
 • Det Strategiske Forskningsråd
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
 • EU's 6. og 7. rammeprogram og Interreg IV A
 • Fonden for Neurologisk Forskning
 • Gangstedfonden
 • Helsefonden
 • Højteknologifonden
 • Innovationsfonden
 • Jaschafonden
 • Landsforeningen Huntingtons sygdom
 • Lennart Grams Mindefond
 • Ludvig og Sara Elsass Fond
 • Lundbeckfonden
 • Lægeforeningens Forskningsfond
 • Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
 • National Institute of Health (NIH)
 • Nordeeg Funding
 • Novo Nordisk Fonden
 • P.A. Messerschmidt og Hustrus Fond
 • Region Hovedstaden
 • Rigshospitalets forskningsudvalg
 • Savværksejer Jeppe Juhl og hustru Ovita Juhls Mindelegat
 • Socialstyrelsen, Social- og Integrationsministeriet
 • Simon Spies Fonden
 • Aase og Ejnar Danielsens Fond 
  – og private donationer

Interessekonflikterklæring

Medarbejderne i Nationalt Videnscenter for Demens er tilknyttet en lang række komiteer og råd m.m. For en oversigt over de væsentligste tillidshverv henvises til den seneste årsberetning.

Se også Sundhedsstyrelsens liste over lægers tilknytning til medicinalvirksomhed.  

Senest opdateret: 25. maj 2016