Til forsiden

Organisering

Nationalt Videnscenter for Demens er organiseret i tre enheder: Klinik, Forskning samt Formidling og uddannelse.
gruppefoto_2017_1200x800.jpg

Klinik

Hukommelsesklinikken  Rigshospitalet blev etableret i 1995 og indgår i dag som en del af Nationalt Videnscenter for Demens. Hukommelsesklinikken udreder og behandler patienter med hukommelsesforstyrrelser og andre kognitive symptomer eller ændret adfærd og personlighed. Patienter med visse demenssygdomme og andre neurodegenerative sygdomme tilbydes længere forløb med opfølgning i klinikken.

Hukommelsesklinikken er med til at afprøve videnscentrets produkter og nye ideer i indsatsen for mennesker med demens og deres pårørende, og flere af specialisterne i klinikken bidrager med forskning og vidensformidling. Dette betyder, at videnscentret  sammen med den landsdækkende faglige referencegruppe – kan tilrettelægge aktiviteter med inspiration fra – og personlig erfaring med – det faglige arbejde med mennesker med demenssygdomme og på baggrund af den nyeste evidens.

Klinikkens medarbejdere er også centrale bidragsydere i videnscentrets landsdækkende netværk for udredningsenheder.

Læs mere om Hukommelsesklinikken

Forskning

Nationalt Videnscenter for Demens udfører klinisk og translationel forskning i demenssygdomme og neurogenetik. Forskningen omfatter bl.a. analytisk epidemiologi, biomarkører til tidlig diagnostik, billeddiagnostik, klinisk lægemiddeludvikling, neurogenetisk forskning, neuropsykologisk forskning samt forskning i medicinsk behandling og social intervention.

Nationalt Videnscenter for Demens deltager i både nationale og internationale projekter inden for klinisk demensforskning.

Under fanen Forskning, kan du læse mere om de områder, vi beskæftiger os med. Den aktuelle forskning er også grundigt beskrevet i den seneste årsberetning.

Formidling og uddannelse

Medarbejderne i Formidling og uddannelse indhenter, udveksler og formidler sundhedsfaglig viden om demens i et nationalt og internationalt samarbejde. Det gælder fx gennem kurser, konferencer og temadage, landsdækkende faglige netværk, hjemmeside, nyhedsbreve, sociale medier, app, e-learning (ABC Demens), pressebetjening, materiale og trykte udgivelser, konferencestand, dokumentation og faglig rådgivning.

De primære målgrupper er medarbejdere og ledere, der arbejder med demens i kommu­ner og regioner samt myndigheder, institutioner, organisationer, praksissektor, private virksomheder og medier, som har sundhedsfaglige og undervis­ningsmæssige opgaver i forhold til mennesker med demens og deres pårørende.

Dele af videnscentrets publikationer, hjemmeside og andre offentlige formidlingsindsatser retter sig også mod mennesker med let demens, pårørende til mennesker med demens, pressen og alment sundhedsinteresserede. 

Under fanen Uddannelse kan du bl.a. læse mere om vores kurser, temadage og konferencer. 

Senest opdateret: 13. maj 2019