Til forsiden

Om hjemmesiden

Hjemmesiden og dens indhold er skrevet af fagpersoner, og materialet er frit tilgængeligt til ikke-kommerciel brug med kildeangivelse.

Brug af hjemmesiden og dens indhold

Alt materiale på videnscenterfordemens.dk tilhører ophavsretligt Nationalt Videnscenter for Demens. Brugere af hjemmesiden kan frit printe materiale til eget privat, ikke-kommercielt brug.

Til kommercielt brug må materialet ikke kopieres eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse fra Nationalt Videnscenter for Demens.

Gengives dele af materialet i andre sammenhænge, skal det tydeligt angives, at det er udarbejdet af Nationalt Videncenter for Demens.

Om indholdet på videnscenterfordemens.dk

Oplysningerne på videnscenterfordemens.dk må ikke og kan ikke bruges til at stille diagnoser eller planlægge behandling. Oplysningerne er af generel karakter og kan ikke anvendes som erstatning for rådgivning, undersøgelse eller behandling af en læge.

Det er derfor af afgørende betydning, at du konsulterer en læge, hvis du har spørgsmål eller bekymringer om dit eget eller en pårørendes helbred.

Alt indhold på videnscenterfordemens.dk er skrevet af fagpersoner på demensområdet med tilknytning til Nationalt Videnscenter for Demens.

Indholdet er beskrivende og er ikke udtryk for anbefalinger og retningslinjer for, hvordan diagnosticering, behandling og pleje bør foregå. Demensindsatsen i Danmark struktureres forskelligt fra region til region og fra kommune til kommune.

Indholdet er fagligt godkendt af et bredt udvalg af fagpersoner og vil løbende blive revideret i forhold til den forskning, som produceres på området.

Fotos på hjemmesiden: Colourbox, Tomas Bertelsen, Lars Bertelsen og Mai Skibstrub.

Målgruppe for videnscenterfordemens.dk

Personer, der arbejder med mennesker med demens, fx personale og ledere på plejecentre og i hjemmeplejen, sygeplejersker, læger, psykologer og forskere, socialrådgivere, kommunale demenskoordinatorer samt øvrige aktører i regioner, kommuner, praksissektor og private virksomheder, der har sundhedsfaglige eller undervisningsmæssige opgaver i forhold til mennesker med demens og deres pårørende.

Desuden: Journalister og medier, politikere, patientforeninger, patienter og pårørende samt alment sundhedsinteresserede.

Senest opdateret: 04. juli 2019