Til forsiden

Værktøjskasse med patient- og pårørendekurser

Midlerne til tre initiativer i den nationale demenshandlingsplan 2025 udmøntes til Nationalt Videnscenter for Demens. Læs her om initiativ 11: Udvikling og udbredelse af national værktøjskasse med patient- og pårørendekurser. 

Der udarbejdes projektbeskrivelse på det enkelte initiativ, som fremsendes til Sundheds- og Ældreministeriet. Nedenstående er overordnede milepæle indenfor den givne økonomiske og tidsmæssige ramme, der er skitseret i initiativbeskrivelserne.

Der tages forbehold for, at der i forbindelse med udarbejdelse af de konkrete projektbeskrivelser kan vise sig behov for ændringer.

Læs beskrivelse af initiativ 11: Udvikling og udbredelse af national værktøjskasse med patient- og pårørendekurser

Milepæle

1. Afdækning af målgruppers behov i
forhold til eksiterende materiale og koncepter
2017
2. Udvikling af værktøjskassekonceptet  2017-2018
3. Afprøvning af konceptet 2018
4. Implementering og formidling Ultimo 2018
Senest opdateret: 04. august 2017