Til forsiden

Værktøjskasse med patient- og pårørendekurser

Midlerne til tre initiativer i den nationale demenshandlingsplan 2025 udmøntes til Nationalt Videnscenter for Demens. Læs her om initiativ 11: Udvikling og udbredelse af national værktøjskasse med patient- og pårørendekurser. 

Der udarbejdes projektbeskrivelse på det enkelte initiativ, som fremsendes til Sundheds- og Ældreministeriet. Nedenstående er overordnede milepæle indenfor den givne økonomiske og tidsmæssige ramme, der er skitseret i initiativbeskrivelserne.

Der tages forbehold for, at der i forbindelse med udarbejdelse af de konkrete projektbeskrivelser kan vise sig behov for ændringer.

Læs beskrivelse af initiativ 11: Udvikling og udbredelse af national værktøjskasse med patient- og pårørendekurser

Milepæle

1. Afdækning af målgruppers behov Marts 2017 – maj 2017
2. Afdækning og udvælgelse af eksisterende materialer og koncepter Marts 2017 – september 2017
3. Udvikling af værktøjskassekonceptet  Juni 2017 – marts 2018
4. Afprøvning af konceptet  April 2018 – juli 2018
5. Implementering og formidling September 2018 – december 2018
6. Lanceres ved konference/temadag eller på DemensDagene November 2018 / maj 2019

 

 

Senest opdateret: 10. april 2017