Til forsiden

Værktøj til tidlig opsporing

Midlerne til tre initiativer i den nationale demenshandlingsplan 2025 udmøntes til Nationalt Videnscenter for Demens. Læs her om initiativ 1: Værktøj til tidlig opsporing af demens.      

Der udarbejdes projektbeskrivelse på det enkelte initiativ, som fremsendes til Sundheds- og Ældreministeriet. Nedenstående er overordnede milepæle indenfor den givne økonomiske og tidsmæssige ramme, der er skitseret i initiativbeskrivelserne.

Der tages forbehold for, at der i forbindelse med udarbejdelse af de konkrete projektbeskrivelser kan vise sig behov for ændringer.

Læs mere om initiativ 1: Værktøj til tidlig opsporing af demens

Milepæle

1. Afdækning af målgruppers behov  Marts – april 2017
2. Afdækning af eksisterende redskaber Marts – april 2017
3. Udvikling af opsporingsredskab Maj – september 2017

4. Pilotafprøvning og feasibility-studie blandt
praktiserende læger og kommunale medarbejdere

Oktober – december 2017

5. Valideringsstudie i demensudredningsenheder April – juni 2018
6. Præsentation af værktøj til tidlig opsporing af demens  December 2018

 

Senest opdateret: 10. april 2017