Til forsiden

Værktøj til tidlig opsporing

Midlerne til tre initiativer i den nationale demenshandlingsplan 2025 udmøntes til Nationalt Videnscenter for Demens. Læs her om initiativ 1: Værktøj til tidlig opsporing af demens.      

Der udarbejdes projektbeskrivelse på det enkelte initiativ, som fremsendes til Sundheds- og Ældreministeriet. Nedenstående er overordnede milepæle indenfor den givne økonomiske og tidsmæssige ramme, der er skitseret i initiativbeskrivelserne.

Der tages forbehold for, at der i forbindelse med udarbejdelse af de konkrete projektbeskrivelser kan vise sig behov for ændringer.

Læs mere om initiativ 1: Værktøj til tidlig opsporing af demens

Milepæle

1. Afdækning af målgruppers behov   2017
2. Afdækning af eksisterende redskaber  2017
3. Udvikling af opsporingsredskab 2017-2018
4. Pilotafprøvning Primo 2018
5. Valideringsstudie i demensudredningsenheder 2018
6. Præsentation af værktøj til tidlig opsporing af demens  Ultimo  2018

 

Senest opdateret: 04. august 2017