Til forsiden

Demensvenlige sygehuse

Midlerne til tre initiativer i den nationale demenshandlingsplan 2025 udmøntes til Nationalt Videnscenter for Demens. Læs her om initiativ 18: Forsøg med demensvenlige sygehuse.  

Der udarbejdes projektbeskrivelse på det enkelte initiativ, som fremsendes til Sundheds- og Ældreministeriet. Nedenstående er overordnede milepæle indenfor den givne økonomiske og tidsmæssige ramme, der er skitseret i initiativbeskrivelser.

Der tages forbehold for, at der i forbindelse med udarbejdelse af de konkrete projektbeskrivelser kan vise sig behov for ændringer.

Læs beskrivelse af initiativ 18: Forsøg med demensvenlige sygehuse

Milepæle:

1. Udvælgelse af sygehuse/afdelinger  August 2017
2. Afdække eksisterende viden samt projekter  Maj 2017 – oktober 2017
3. Udvikling og afprøvning af anbefalinger på tre områder: 
-Fysiske rammer, indretning af demensvenlige omgivelser
-Viden om demens, kompetencer hos personalet
-Organisering, patientsikkerhed, systematisk tilgang
November 2017 – april 2019
4. Evaluering  Juni 2019
5. Udarbejdelse af anbefalinger  September 2019
6. Formidling, konference  November 2019

 

Senest opdateret: 10. april 2017