Til forsiden

Demensvenlige sygehuse

Midlerne til tre initiativer i den nationale demenshandlingsplan 2025 udmøntes til Nationalt Videnscenter for Demens. Læs her om initiativ 18: Forsøg med demensvenlige sygehuse.  

Der udarbejdes projektbeskrivelse på det enkelte initiativ, som fremsendes til Sundheds- og Ældreministeriet. Nedenstående er overordnede milepæle indenfor den givne økonomiske og tidsmæssige ramme, der er skitseret i initiativbeskrivelser.

Der tages forbehold for, at der i forbindelse med udarbejdelse af de konkrete projektbeskrivelser kan vise sig behov for ændringer.

Læs beskrivelse af initiativ 18: Forsøg med demensvenlige sygehuse

Milepæle:

1. Udvælgelse af sygehuse  Ultimo 2017
2. Udvikling og afprøvning af anbefalinger
på udvalgte områder: 
Ultimo 2017 – primo 2019
4. Evaluering af forsøget Medio 2019
5. Udarbejdelse og formidling af anbefalinger  Ultimo 2019
Senest opdateret: 04. august 2017