Til forsiden

Demenshandlingsplan: Videreførelse af Værktøjskasse

Konceptet Værktøjskassen – støtte til et liv med demens videreføres fra 2020-2022 med midler fra den nationale demenshandlingsplan.

Regeringen har for perioden 2020-2022 afsat midler til videreførelse af National Demenshandlingsplan 2025, heraf fem millioner kr. til Nationalt Videnscenter for Demens til videreførelse og udbredelse af konceptet Værktøjskassen – Støtte til et liv med demens (Initiativ 11).

Nationalt Videnscenter for Demens vil efter aftale med Sundheds- og Ældreministeriet anvende de nye projektmidler til:

  • Kvalitetssikring af Værktøjskassen
  • Kompetenceudvikling og implementering i kommuner, der ønsker at tage Værktøjskassen i brug
  • Evaluering

Nationalt Videncenter for Demens indkalder i 2020 interessetilkendegivelser fra alle kommuner og udvælger 10-15 kommuner til at deltage i projektet. Andre 20-30 kommuner tilbydes i 2021 alene kompetenceudvikling om Værktøjskassen. Der udarbejdes en afsluttende evalueringsrapport, der opsamler såvel kommunerne, de involverede fagpersoner og deltagernes erfaringer og udbytte.

Hvad får kommunerne ud af at deltage?

Projektdeltagelse kan forventes at føre til øget kvalitet i rådgivning, undervisning og samtalegrupper for mennesker med demens og pårørende. Kommunen får mulighed for at udvikle en version af Værktøjskasse-konceptet, der er tilpasset de lokale behov og forhold.

Dette kan fx indebære, at kommunen

  • får afprøvet og etableret et eller flere nye tilbud om rådgivning, kurser og samtalegrupper til mennesker med let demens eller pårørende.
  • foretager et kvalitetstjek af eksisterende indsatser på området.
  • hvis muligt indleder et tværsektorielt eller tværkommunalt samarbejde om indsatserne eller inddrager frivillige.

Kompetenceudvikling og implementeringsstøtte

Projektet skal sikre, at rådgivere, undervisere og gruppeledere har de nødvendige kompetencer og understøtte implementeringsprocessen i de 10-15 kommuner, der har behov for og interesse for dette.

Kompetenceudvikling består af et obligatorisk grundkursus om Værktøjskassen, skræddersyede temadage, faglig vejledning og netværksmøder. Implementeringsstøtte kan indebære tildeling af økonomiske midler til implementering i praksis, konsulentbistand og gratis informationsmaterialer til personer med demens og pårørende, der deltager på kurser og i grupper.

Kompetenceudvikling og implementeringsstøtte vil for de 10-15 kommuner være et sammenhængende forløb over 2-2,5 år og være skræddersyet og tilpasset til den enkelte kommunes behov ifølge en samarbejdsaftale.

Deltagelse i projektet vil være gratis for kommunerne, bortset fra løn til involverede interne medarbejdere og udgifter til transport.

Projektet er 3-årigt og gennemføres i perioden 2020-2022 med et samlet budget på 5 millioner kr.

Projektleder er uddannelseskonsulent Jette Gerner Kallehauge, Nationalt Videnscenter for Demens.

Læs om det oprindelige projekt med udvikling af Værktøjskassen (Initiativ 11) her.

Senest opdateret: 20. maj 2020