Til forsiden

Demenshandlingsplan - initiativ 11: Værktøjskasse med materialer til patient- og pårørende kurser

Nationalt Videnscenter for Demens har fået ansvaret for tre af initiativerne i regeringens nationale demenshandlingsplan 2025. Læs her om initiativ 11: Udvikling og udbredelse af national værktøjskasse med manualer og materialer til patient- og pårørendekurser.

I Initiativ 11 skal Nationalt Videnscenter for demens udvikle og udbrede en national værktøjskasse med manualer og undervisningsmaterialer til rådgivning-, kursus- og støttegruppeforløb for mennesker med demens og deres pårørende.

Værktøjskassen skal sikre og understøtte:

  • høj kvalitet i rådgivning, kurser og gruppeforløb, som kommuner, regioner og frivillige organisationer tilbyder mennesker med demens og pårørende.
  • rådgivning og undervisning, der er målrettet den enkelte borgers og pårørendes behov og livssituation, uanset demenssygdom eller fase af sygdommen.
  • at rådgivere, undervisere og gruppeledere har de nødvendige kompetencer.
  • samarbejde på tværs af sektorer og samarbejde med frivillige på området.

Brugerpanel og behovsafdækning

Et brugerpanel bestående af personer med demens og pårørende samt erfarne ressourcepersoner fra kommuner, regioner og frivillige organisationer bliver inddraget i arbejdet med at afdække målgruppernes behov og i udviklingen af værktøjskassen.

En behovsundersøgelse har vist, at det er af afgørende betydning for kommunerne, at værktøjskassen er overskuelig, let at anvende, let tilgængelig og tager afsæt i erfaringer med eksisterende evidensbaserede rådgivnings-, undervisnings- og støtteprogrammer.

Kommunerne lægger også vægt på, at værktøjskassen kan sikre mere ensartede tilbud i kommunerne, og at indholdet kan tilpasses de lokale forhold.

Implementering af værktøjskassen finder i projektfasen sted igennem et pilotprojekt, der består af et uddannelsesforløb og konkret afprøvning af værktøjskassen i udvalgte kommuner og regioner.

Herefter gøres værktøjskassen tilgængelig for alle ultimo 2018. 

Læs beskrivelse af initiativ 11: Udvikling og udbredelse af national værktøjskasse med patient- og pårørendekurser

Milepæle

1. Afdækning af målgruppers behov i
forhold til eksiterende materiale og koncepter
2017
2. Udvikling af værktøjskassekonceptet  2017-2018
3. Afprøvning af konceptet 2018
4. Implementering og formidling Ultimo 2018
Senest opdateret: 03. december 2018